Bouwen en verbouwen

Lees verder

Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen, een in- of uitrit wilt aanleggen, of een boom gaat kappen dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u uw bedrijf uitbreiden of een nieuw bedrijf beginnen? Voordat u gelijk een vergunning gaat aanvragen, is het handig om u eerst te oriƫnteren.......

Een overzicht van de Moerdijkse bekendmakingen. Dat zijn bijvoorbeeld verleende vergunningen, bestemmingsplannen, verordeningen en verkeersbesluiten.

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente.

In het bestemminsplan staat hoe een gebied in de gemeente Moerdijk gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld woonhuizen of bedrijven.

Met de Stimuleringslening kunt u tegen een lage rente geld lenen om verbeteringen aan uw woning uit te voeren op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensbestendigheid.

De gemeente Moerdijk streeft naar een gevarieerd aanbod van woningen in de verschillende kernen. Onderdeel hiervan is ook de uitgifte van vrije sector kavels voor particuliere woningbouw.

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. U moet in alle gevallen een melding doen bij de gemeente.

Een stuk openbaar groen of andere grond kopen, huren of pachten van de gemeente.