Bouwen en verbouwen

Vergunning aanvragen, vooroverleg plannen of bouwplan laten toetsen, verleende vergunningen, slopen, bestemmingsplannen en stimuleringslening.

Lees verder

 • Omgevingsvergunning

  Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen, kappen of iets aan uw omgeving veranderen.

 • Vooroverleg voor een vergunningaanvraag

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u uw bedrijf uitbreiden of een nieuw bedrijf beginnen? Laat uw plan eerst gedeeltelijk toetsen voordat u een vergunning aanvraagt.

 • Bekendmakingen

  Een overzicht van de Moerdijkse bekendmakingen. Bijvoorbeeld verleende vergunningen, bestemmingsplannen, verordeningen en verkeersbesluiten.

 • Slopen van pand of woning

  Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen of asbest wil afvoeren, meldt u dit bij de gemeente.

 • Welstandsbeleid

  De gemeente kan uw bouwplan toetsen aan het welstandsbeleid en aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen.

 • Bestemmingsplan

  Waar mag u bouwen? En hoe gebruikt u grond en gebouwen? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.