Melding doorgeven

Lees verder

Verlichting in uw straat kapot? Duobak niet geleegd? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Laat het ons weten!

Bel: 14 0168. Ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis! (Voorbeelden van een spoedmelding: gemeenteriool verstopt, gaten in wegdek of andere gevaarlijke situaties).

Als u overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder.

Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Dan leest u hier wat u het beste kunt doen.

Als u asbest wilt verwijderen moet u altijd een melding doen.

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente.

Heeft u een leuk idee voor uw straat, buurt of wijk? Wij helpen u graag om dit te realiseren.