Aanvullende toeslagen en zorg

Hier vindt u aanvullende gemeentelijke regelingen en toeslagen waar u mogelijk voor in aanmerking komt als u een laag inkomen heeft.

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en heeft u ineens extra kosten waarvoor u niet heeft kunnen sparen? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand ontvangen. De bijzondere bijstand wordt gebruikt om belangrijke kosten te betalen waarvoor u geen geld heeft. Dit bedrag hoeft u meestal niet terug te betalen. U gaat dan naar de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Hier vindt u alle informatie en uitleg hoe u bijzondere bijstand aanvraagt.

Langdurigheidstoeslag/individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. U gaat dan naar de website van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Individuele studietoeslag

Heeft u een beperking en kunt u daarom naast uw studie niet werken? Dan kunt u individuele studietoeslag aanvragen. Klik op de link hieronder. U gaat dan naar de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Hier vindt u alle informatie over de individuele studietoeslag en hoe u deze aanvraagt.

Collectieve zorgverzekering voor minima

Heeft u moeite met het betalen van uw ziektekostenverzekering? Dan kunt u een collectieve zorgverzekering aanvragen. Omdat de gemeente meebetaalt, betaalt u een lagere premie. U gaat dan naar de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Daar vindt u meer uitleg over de vergoedingen, de premie en het eigen risico. U vindt daar ook de voorwaarden.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en heeft u moeite met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen, of dat u het bedrag in een aantal delen betaalt. U gaat dan naar de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Daar vindt u de voorwaarden en kunt u de kwijtschelding direct aanvragen.

Peuteropvang toeslag

Heeft u een kind en komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, omdat u geen betaald werk heeft? Dan kunt u een peuteropvangtoeslag aanvragen via de website van gemeente Moerdijk. U kunt voor minimaal 4 en maximaal 8 uur per week peuteropvang toeslag krijgen voor uw kind van 2 tot 4 jaar. Het kind moet naar een kinderopvang gaan die in het landelijk register voor peuteropvang staat.