Hondenpoep / losloopgebieden

Locaties waar uw hond mag loslopen en waar u hondenpoepbakken vindt.

Hondenpoep is in Nederland een van de grootste ergernissen; ook in Moerdijk!

Opruimen hondenpoep

Hebt u een hond? Help dan mee om overlast in uw buurt te voorkomen:

 1. Zorg ervoor dat de hond niet op de volgende plaatsen poept:
  a. op een openbare plaats binnen de bebouwde kom;
  b. op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers;
  c. op een publieke plek zoals bijvoorbeeld een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
  d. op andere aangewezen plaatsen.
 2. Zorg ervoor dat u bij het uitlaten van de hond een hulpmiddel bij u heeft zoals bijvoorbeeld een schep of zakje voor het opruimen van de hondenpoep.
 3. Ruim de hondenpoep direct op. De opruimplicht geldt overal. Dus niet alleen binnen de bebouwde kom maar ook buiten de bebouwde kom en ook in losloopgebieden/losloopruimtes.

Verbodsgebieden

 • Deze gebieden liggen binnen de bebouwde kom en zijn verboden voor honden.
 • Deze gebieden zijn aangeduid met verbodsbordjes.
 • Dit geldt met name voor speelterreinen.

Losloopgebieden

 • Deze gebieden liggen binnen de bebouwde kom. Hier mag uw hond los rondlopen.
 • Binnen deze gebieden geldt óók een opruimplicht.
 • Deze gebieden zijn aangeduid met een speciaal bord “losloopgebied”.

Bekijk hieronder de plattegrond van uw stad of dorp.