Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan vanwege bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen, is er voor uw kind wellicht leerlingenvervoer mogelijk. Soms kunt u hier ook gebruik van maken als de school ver weg is. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente.

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

 • de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs of (speciaal) basisonderwijs groter is dan 6 kilometer
 • de leerling wegens godsdienst of levensbeschouwing een school bezoekt die verder ligt dan 6 kilometer
 • de leerling door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen

Beperkingen

 • Leerlingen die een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs bezoeken komen enkel in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij door een lichamelijke en/of psychische handicap niet in staat zijn om zelfstandig te reizen met openbaar vervoer.
 • Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs ( basisschool of speciale school voor basisonderwijs) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:
  • De kosten van de eerste 6 kilometer voor uw rekening komen. Dit bedrag wordt berekend op basis van de kosten voor het openbaar vervoer.
  • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.
 1. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen door het aanvraagformulier in te vullen.
 2. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen.
 3. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 4. Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente aangeven hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Bij te laat aanvragen bestaat de kans dat u aan het begin van het schooljaar uw kinderen enige tijd zelf moet vervoeren. Het naar school gaan van de kinderen blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Aanvragen gedurende het lopende schooljaar worden zo snel mogelijk behandeld, zodat bij een positieve beschikking uw kind in overleg met de vervoerder zo snel mogelijk kan instromen. Er wordt in ieder geval een besluit genomen binnen 8 weken. Vraagt u daarom minimaal 8 weken voor de 1e schooldag van uw kind het leerlingenvervoer aan.

Wie kan het aanvragen?

Ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer.

Formulieren

Meenemen

 1. U levert het formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
 2. Vraag een IB 60-formulier aan bij de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat en neem dat mee. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken.

Vragen?

Wij krijgen veel vragen over het leerlingenvervoer. Daarom hebben wij voor u een lijst opgesteld met de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.