Aanvraag wijzigen

Wilt u een wijziging indienen die invloed heeft op de uitvoering van het leerlingenvervoer? U kunt online een wijziging indienen. Alleen wijzigingen die via het formulier (dus met DigiD) zijn doorgegeven, worden verwerkt. Dit omdat een wijzing gevolgen kan hebben voor uw toekenning. 

Welke wijzigingen geeft u door?

  • persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en dergelijke
  • soort school (leerling gaat naar een andere school of andere locatie)
  • De schooldagen of schooltijden wijzigen (alleen structurele wijzigingen), incidentele roosterwijzigingen worden niet aangepast
  • Stage- afwijkend haal-breng adres
  • stop zetten vervoer
  • Of andere wijzigingen

Incidenteel afmelden voor het vervoer (bijvoorbeeld door ziekte) doet u rechtstreeks bij de vervoerder. Het verwerken van een wijziging duurt minimaal 1 week en soms langer. Daarom geeft u een wijziging 2 weken van tevoren door. 

Online wijzigen