Vernieuwing speelplekken

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Om alleen maar de toestellen te vervangen, vinden wij als gemeente niet voldoende. Daarom willen wij met u als inwoner bekijken hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie.

Ontmoetingsplekken

Speelplekken zijn niet alleen meer voor jonge kinderen, het zijn ontmoetingsplekken voor alle leeftijden; jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staat beweging en veiligheid voorop. Wanneer speeltoestellen onveilig zijn worden deze verwijderd. Wat er dan gebeurt en wanneer, leest u op de pagina: weghalen speeltoestellen en onderhoud speelplekken.

Door het betrekken van u als gebruiker verwachten we, met fantasievolle en alternatieve oplossingen, meer te kunnen bereiken dan alleen de traditioneel ontworpen speelplekken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stimuleren van activiteiten van speeltuinverenigingen, het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen. Door speelplekken te creëren die gedragen worden door de gebruikers hopen we ook de belevingswaarde van het  (buiten)spelen te vergroten. Wij willen daarom graag met u in gesprek om de nieuwe speelplekken in uw woonplaats in te richten.

Pilot Fijnaart en Heijningen

In 2016 en 2017 heeft er een pilot plaatsgevonden in Fijnaart en Heijningen. Voor deze dorpen is destijds gekozen omdat het grootste percentage van de speeltoestellen aan vervanging toe was. Daarnaast waren er veel vragen voor aanpassingen aan de speelplekken. Wij zijn als gemeente met geïnteresseerde inwoners in gesprek gegaan om de locaties van de speelplekken te bepalen en deze opnieuw in te richten. Met het uitvoeren van deze pilot is inzicht verkregen in mogelijkheden, tijdsplanning en noodzakelijke budgetten. Deze zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2017-2027 (5 MB). Als alles volgens de planning verloopt zijn de speelplekken in Fijnaart en Heijningen in 2018 klaar.

Verwachting andere woonplaatsen

Ook in de andere woonplaatsen in onze gemeente gaan wij de speelplekken vernieuwen. Aan de hand van de veroudering van de bestaande speeltoestellen en andere werkzaamheden is de volgende planning opgesteld.

Heijningen en Fijnaart 2018
Moerdijk, Willemstad en Zevenbergen (25%) 2019
Zevenbergen (50%) 2020
Langeweg, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen (25%) 2021
Klundert, Noordhoek en Helwijk  2022

Om de speelplekken te vernieuwen en om te bouwen tot ontmoetingsplekken voor jong en oud, gaan wij ook met de inwoners per (deel van een) woonplaats in gesprek. Wanneer uw woonplaats aan de beurt is ontvangt u een brief met meer informatie.