Vernieuwing speelplekken

We vernieuwen de speelplekken in de gemeente. Dit doen we samen met de mensen die in de buurt wonen en andere belanghebbenden.

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten worden vernieuwd. Om alleen maar de toestellen te vervangen, vinden wij als gemeente niet voldoende. Daarom willen wij met u bekijken wat de beste locaties zijn, en hoe wij de speelplekken kunnen inrichten.

Een plek voor iedereen

Een speelplek is er niet alleen voor jonge kinderen. Het is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden: jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staan bewegen en veiligheid voorop. Door inwoners erbij te betrekken verwachten we, met fantasievolle en alternatieve oplossingen, meer te bereiken dan alleen de traditionele speelplekken. We hopen hiermee ook bijvoorbeeld activiteiten van speeltuinverenigingen of het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen te stimuleren. En natuurlijk: dat (buiten)spelen weer tof wordt voor iedereen!

De plaatsen met de oudste toestellen worden als eerste aangepakt. We zijn in 2018/2019 begonnen in Heijningen en Fijnaart. Meer over de achtergrond van dit project leest u in het Speelruimteplan 2017-2027 (5 MB). 

Uw dorp/stad

Hieronder leest u wat er allemaal gebeurt, of gebeurd is, in uw woonplaats. 

Noordhoek, Klundert en Helwijk staan er nog niet bij. In Helwijk start de inspraakronde eind april 2022; de rondes in Noordhoek en Klundert staan voor later in 2022 op de planning. Zodra we starten, volgt hierover meer informatie op deze plek.