Vernieuwing speelplekken

Project waarin speelplekken in de gemeente samen met omwonenden worden vernieuwd.

De speelplekken in onze gemeente zijn aan vernieuwing toe. We bekijken graag samen met u hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie. Speelplekken zijn niet alleen meer voor jonge kinderen, het zijn ontmoetingsplekken voor alle leeftijden; jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staat beweging en veiligheid voorop. Wanneer speeltoestellen onveilig zijn worden deze verwijderd. Wat er dan gebeurt en wanneer, leest u op de pagina: weghalen speeltoestellen en onderhoud speelplekken. Door u te betrekken verwachten we met fantasievolle en alternatieve oplossingen meer te kunnen bereiken dan alleen de traditioneel ontworpen speelplekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van activiteiten van speeltuinverenigingen, het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen. Ook hopen we zo de belevingswaarde van het (buiten)spelen te vergroten. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om de nieuwe speelplekken in uw woonplaats in te richten.

Start in Fijnaart en Heijningen

We zijn gestart in deze dorpen omdat hier het grootste percentage van de speeltoestellen aan vervanging toe is. In 2016 en 2017 gingen we als gemeente met geïnteresseerde inwoners in gesprek om de locaties van de speelplekken te bepalen en deze opnieuw in te richten. Met het uitvoeren van deze pilot is inzicht verkregen in mogelijkheden, tijdsplanning en noodzakelijke budgetten. Deze zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2017-2027 (5 MB). 

Fijnaart

De speelplekken aan de Koningin Julianastraat, Westkreekweg en Prinses Christinastraat zijn gereed. In de eerste helft van 2019 wordt de speelplek aan de Zilvermeeuw gerealiseerd. Voor de overige 12 speelplekken in Fijnaart zijn de ontwerpen gereed. U vindt ze onderaan deze pagina. Deze plekken worden uiterlijk half april in een nieuw jasje gestoken. De doeltjes op het trapveld achter de Kastanjelaan en nabij de van Heemstralaan worden verwijderd. Het evenwichtstoestel in de Dauwdruppel wordt verplaatst naar de Kievitstraat en het gazon hersteld.

Heijningen

Inmiddels is in Heijningen de speelplek in de Deventerstraat al aangepast. Voorafgaand hebben wij In 2018 inspraakbijeenkomsten gehouden over alle speelplekken in Heijningen. De speelplek op het middenterrein tussen de woningen van de Polderstraat gaat verdwijnen. Dit betekent dat de speeltoestellen worden verwijderd. De picknicktafel blijft behouden en het grasveld wordt hersteld. Hiervoor in de plaats komt er een speelplek voor alle leeftijden, nabij de voetbalvelden van Oranje-Blauw ’14.

Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten starten we met speelplek De Wieken. De overige plekken in Standdaarbuiten komen in 2021 aan de beurt. De Wieken pakken we nu al aan op basis van geluiden van inwoners én het feit dat het openbaar groen onderhoud krijg. Twee vliegen in één klap dus.
Het is de bedoeling dat de nieuwe speelplek in april/mei wordt aangelegd.

Zevenbergen

In 2019 en 2020 is de bebouwde kom van Zevenbergen aan de beurt. We starten met de speelplekken in de wijk Krooswijk. Daarbij komen ook de voetbalkooi en de skatebaan aan de orde. Bert Voeten is de projectleider namens de gemeente. De afgelopen tijd heeft hij gesproken met jongeren, een groep skaters en vertegenwoordigers van de 'werkgroep Spelen' van de stadstafel. Verder is er een enquête gehouden onder gebruikers van Facebook. Ook organiseerden we op woensdag 7 november 2018 een avond met uitgebreide uitleg over het speelruimteplan op basisschool De Arenberg. Samen met de aanwezigen dachten we na over de mogelijke locaties van de speelplekken in de wijk en voor welke leeftijdscategorieën ze geschikt moeten zijn. Ook dachten we na over de eisen en wensen die gelden voor de verschillende speelplekken. Op basis van deze gesprekken laten we schetsen maken. Die schetsen bespreken we tijdens een tweede bijeenkomst op 14 maart 2019. Dan maken we ook een definitieve keuze voor de locatie van de speelplekken. Vervolgens wordt door drie geselecteerde speeltoestelleveranciers een uitvoeringsplan gemaakt. De bewoners kunnen dan aangeven naar welk ontwerp hun voorkeur uitgaat. Het is de bedoeling dat de speelplekken in 2e kwartaal van 2019 worden gerealiseerd.

Moerdijk

De bestaande speelplek aan de Koning Haakonstraat wordt opgeknapt. Bij de Visserstraat en het Schapenpad komen nieuwe speelplekken. Daarnaast is er ook nog een speelplek aan de Grintweg. Deze plek blijft minimaal 1 jaar ná oplevering van de nieuwe speeltuin in het Dorpshart bestaan. Dat is afgesproken tijdens een van de dorpstafelbijeenkomsten in 2018. Na dat jaar wordt in overleg met de dorpstafel bekeken of de speeltuin aan de Grintweg moet blijven bestaan. Tot die tijd blijft de speeltuin onderhouden zodat deze veilig blijft. 

Planning overige woonplaatsen

Aan de hand van de veroudering van de bestaande speeltoestellen en andere werkzaamheden is een planning opgesteld voor de overige woonplaatsen. Wanneer uw woonplaats aan de beurt is, communiceren we daarover via de lokale media en de website van de gemeente.

  • Moerdijk, Willemstad en Zevenbergen (25%): 2019
  • Zevenbergen (50%): 2020
  • Langeweg, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen (25%): 2021
  • Klundert, Noordhoek en Helwijk: 2022

Informatie per speelplek