Vernieuwing speelplekken

We vernieuwen de speelplekken in de gemeente. Dit doen we samen met de mensen die in de buurt wonen en andere belanghebbenden.

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten worden vernieuwd. Om alleen maar de toestellen te vervangen, vinden wij als gemeente niet voldoende. Daarom willen wij met u bekijken wat de beste locaties zijn, en hoe wij de speelplekken kunnen inrichten.

Voorkeuren voor speelplekken in Klundert en Noordhoek

Eind april / begin juni 2023 willen we aan de slag met de speelplekken in Klundert en Noordhoek. Daarover hebben verschillende bewoners hun mening gegeven. U vindt de ontwerpen van de speelplekken, waar de voorkeur voor is uitgesproken, onderaan deze pagina, onder de plaatsnamen.

Hoe snel de nieuwe speelplekken worden gerealiseerd hangt af van het weer, maar het is de bedoeling dat de aanleg eind april / begin mei start. De beplanting op de speelplekken wordt na half november 2023 aangeplant. Dit vanwege het plantseizoen.

Een plek voor iedereen

Een speelplek is er niet alleen voor jonge kinderen. Het is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden: jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staan bewegen en veiligheid voorop. Door inwoners erbij te betrekken verwachten we, met fantasievolle en alternatieve oplossingen, meer te bereiken dan alleen de traditionele speelplekken. We hopen hiermee ook bijvoorbeeld activiteiten van speeltuinverenigingen of het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen te stimuleren. En natuurlijk: dat (buiten)spelen weer tof wordt voor iedereen!

De plaatsen met de oudste toestellen worden als eerste aangepakt. We zijn in 2018/2019 begonnen in Heijningen en Fijnaart. Meer over de achtergrond van dit project leest u in het Speelruimteplan 2017-2027.

Uw dorp/stad

Hieronder leest u wat er allemaal gebeurt, of gebeurd is, in uw woonplaats. Alleen Helwijk staan er nog niet bij. In de loop van 2023 is er meer bekend over de ontwikkeling van de speelplek in Helwijk.