Vernieuwing speelplekken

Project waarin speelplekken in de gemeente samen met omwonenden worden vernieuwd.

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Om alleen maar de toestellen te vervangen, vinden wij als gemeente niet voldoende. Daarom willen wij met u bekijken hoe wij de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie.

Een plek voor iedereen!

Een speelplek is niet alleen meer voor jonge kinderen, het is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden: jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staan beweging en veiligheid voorop. Door inwoners erbij te betrekken verwachten we, met fantasievolle en alternatieve oplossingen, meer te bereiken dan alleen de traditionele speelplekken. Op deze manier hopen we ook bijvoorbeeld activiteiten van speeltuinverenigingen of het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen te stimuleren. En we hopen dat (buiten)spelen weer tof wordt voor iedereen!

De kernen met de oudste toestellen worden als eerste aangepakt. We zijn in 2018/2019 begonnen in Heijningen en Fijnaart. Meer over de achtergrond van dit project leest u in het Speelruimteplan 2017-2027 (5 MB). 

Uw dorp/stad

Kijk hieronder voor wat er allemaal gebeurt of gebeurd is in uw woonplaats. 

Noordhoek, Klundert en Helwijk staan er nog niet bij; hier vindt in 2021 de inspraak plaats, om de speelplekken in 2022 te kunnen realiseren. Zodra we gaan starten met de inspraak, volgt hierover meer informatie op deze plek.