Vernieuwing speelplekken

Project waarin speelplekken in de gemeente samen met omwonenden worden vernieuwd.

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. We bekijken graag samen met u als inwoner hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie. Speelplekken zijn niet alleen meer voor jonge kinderen, het zijn ontmoetingsplekken voor alle leeftijden; jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staat beweging en veiligheid voorop. Wanneer speeltoestellen onveilig zijn worden deze verwijderd. Wat er dan gebeurt en wanneer, leest u op de pagina: weghalen speeltoestellen en onderhoud speelplekken. Door het betrekken van u als gebruiker verwachten we met fantasievolle en alternatieve oplossingen meer te kunnen bereiken dan alleen de traditioneel ontworpen speelplekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van activiteiten van speeltuinverenigingen, het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen. Ook hopen we zo de belevingswaarde van het (buiten)spelen te vergroten. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om de nieuwe speelplekken in uw woonplaats in te richten.

Start in Fijnaart en Heijningen

We zijn gestart in deze kernen omdat hier het grootste percentage van de speeltoestellen aan vervanging toe is. In 2016 en 2017 zijn we als gemeente met geïnteresseerde inwoners in gesprek gegaan om de locaties van de speelplekken te bepalen en deze opnieuw in te richten. Met het uitvoeren van deze pilot is inzicht verkregen in mogelijkheden, tijdsplanning en noodzakelijke budgetten. Deze zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2017-2027 (5 MB). Als alles volgens de planning verloopt zijn de speelplekken in Fijnaart en Heijningen eind 2018 / begin 2019 klaar.

Planning overige woonplaatsen

 Aan de hand van de veroudering van de bestaande speeltoestellen en andere werkzaamheden is een planning opgesteld voor de overige woonplaatsen. Wanneer uw woonplaats aan de beurt is, communiceren we daarover via de lokale media en de website van de gemeente.

  • Moerdijk, Willemstad en Zevenbergen (25%): 2019
  • Zevenbergen (50%): 2020
  • Langeweg, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen (25%): 2021
  • Klundert, Noordhoek en Helwijk: 2022

Informatie per speelplek