Vernieuwing speelplekken

Project waarin speelplekken in de gemeente samen met omwonenden worden vernieuwd.

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Dat doet de gemeente in overleg met inwoners.

We bekijken graag samen met u als inwoner hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie. Speelplekken zijn niet alleen meer voor jonge kinderen, het zijn ontmoetingsplekken voor alle leeftijden; jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staat beweging en veiligheid voorop. Wanneer speeltoestellen onveilig zijn worden deze verwijderd. Wat er dan gebeurt en wanneer, leest u op de pagina: weghalen speeltoestellen en onderhoud speelplekken. Door het betrekken van u als gebruiker verwachten we met fantasievolle en alternatieve oplossingen meer te kunnen bereiken dan alleen de traditioneel ontworpen speelplekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van activiteiten van speeltuinverenigingen, het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen. Ook hopen we zo de belevingswaarde van het (buiten)spelen te vergroten. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om de nieuwe speelplekken in uw woonplaats in te richten.

Start in Fijnaart en Heijningen

We zijn gestart in deze dorpen omdat hier het grootste percentage van de speeltoestellen aan vervanging toe is. In 2016 en 2017 zijn we als gemeente met geïnteresseerde inwoners in gesprek gegaan om de locaties van de speelplekken te bepalen en deze opnieuw in te richten. Met het uitvoeren van deze pilot is inzicht verkregen in mogelijkheden, tijdsplanning en noodzakelijke budgetten. Deze zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2017-2027 (5 MB). 

Fijnaart

De speelplek aan de Koningin Julianastraat is inmiddels gereed. De speelplekken aan de Westkreekweg en Prinses Christinastraat zijn nagenoeg gereed. Begin 2019 wordt de speelplek aan de Zilvermeeuw gerealiseerd. Voor de overige 12 speelplekken in Fijnaart zijn de ontwerpen gereed. U vindt ze onderaan deze pagina. Ook deze plekken komen in het eerste kwartaal van 2019 aan de beurt.

De doeltjes op het trapveld achter de Kastanjelaan en nabij de van Heemstralaan worden verwijderd. Het evenwichtstoestel in de Dauwdruppel wordt verplaatst naar de Kievitstraat en het gazon hersteld.

Heijningen

Voor Heijningen is één ontwerp in de Deventerstraat uitgewerkt. Het is een speelplek voor kinderen tot zes jaar. In het eerste kwartaal van 2019 vindt te realisatie plaats.

Op 27 september 2018 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om een multifunctioneel speelveld voor alle terreinen te realiseren in de buurt van Voetbalvereniging OranjeBlauw ’14. Als deze speelplek gereed is, wordt de bestaande speelplek in de Polderstraat opgeheven.

Als alles volgens de planning verloopt zijn de speelplekken in Fijnaart en Heijningen aan het einde van het eerste kwartaal 2019 gereed.

Zevenbergen

In 2019 en 2020 is de bebouwde kom van Zevenbergen aan de beurt. We starten met de speelplekken in de wijk Krooswijk. De gemeente wil samen met inwoners de speelplekken in Krooswijk gaan inrichten. Daarbij komen ook de voetbalkooi en de skatebaan aan de orde. Bert Voeten is de projectleider namens de gemeente. De afgelopen tijd heeft hij gesproken met jongeren, een groep skaters en vertegenwoordigers van de 'werkgroep Spelen' van de stadstafel. Verder is er een enquête gehouden onder gebruikers van Facebook. Ook organiseerden we op woensdag 7 november 2018 een avond met uitgebreide uitleg over het speelruimteplan op basisschool De Arenberg. Samen met de aanwezigen dachten we na over de mogelijke locaties van de speelplekken in de wijk en voor welke leeftijdscategorieën ze geschikt moeten zijn. Ook dachten we na over de eisen en wensen die gelden voor de verschillende speelplekken. Op basis van deze gesprekken laten we schetsen maken. Die schetsen bespreken we tijdens een tweede bijeenkomst nog vóór het eind van dit jaar. Dan maken we ook een definitieve keuze voor de locatie van de speelplekken.

Het is de bedoeling om de speelplekken in de eerste helft van 2019 te realiseren.

 Planning overige woonplaatsen

Aan de hand van de veroudering van de bestaande speeltoestellen en andere werkzaamheden is een planning opgesteld voor de overige woonplaatsen. Wanneer uw woonplaats aan de beurt is, communiceren we daarover via de lokale media en de website van de gemeente.

  • Moerdijk, Willemstad en Zevenbergen (25%): 2019
  • Zevenbergen (50%): 2020
  • Langeweg, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen (25%): 2021
  • Klundert, Noordhoek en Helwijk: 2022

Informatie per speelplek