Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is eind 2019 speelplek De Wieken opgeknapt. Omdat er in De Wieken onderhoud moest worden gepleegd aan het openbaar groen, werd besloten om de speelplek die hier aanwezig is al gelijk mee te nemen. 

2021

Alle andere speelplekken in Standdaarbuiten komen in 2021 aan de beurt. Begin 2021 verwachten we de inwoners van Standdaarbuiten per brief uit te nodigen voor een eerste (zo nodig digitale) inspraakmogelijkheid. Op deze pagina zal daar dan informatie over komen.

In het nieuwe speelruimteplan kijken we naar speelplekken als ontmoetingsplekken voor jong en oud. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt mee te denken en zijn we benieuwd naar de ideeën van inwoners.