Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is eind 2019 speelplek De Wieken opgeknapt. Omdat er in De Wieken onderhoud moest worden gepleegd aan het openbaar groen, werd besloten om de speelplek die hier aanwezig is al gelijk mee te nemen. 

Alle andere speelplekken in Standdaarbuiten komen in 2021 aan de beurt. Binnenkort, in het najaar van 2020, worden de inwoners van Standdaarbuiten per brief uitgenodigd voor een eerste inspraakmogelijkheid.

In het nieuwe speelruimteplan kijken we naar speelplekken als ontmoetingsplekken voor jong en oud. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt mee te denken en zijn we benieuwd naar de ideeën van inwoners.