Gemeentelijke Onderscheidingen

De gemeente Moerdijk kent 5 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erepenning, de herinneringsmedaille, de gemeentelijke erespeld, de gemeentelijke sportmedaille.

Kent u iemand die een gemeentelijke onderscheiding verdient? Dan kunt u een voorstel indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw J. Folmer van de gemeente. zij is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 14 0168 of per e-mail info@moerdijk.nl. Ook kunt u haar, tijdens de openingstijden, persoonlijk spreken in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Aan het indienen van een voorstel voor een onderscheiding zijn geen kosten verbonden. 

Onderscheidingen

Ereburgerschap

De gemeenteraad kan op voordracht van burgemeester en wethouders het ereburgerschap toekennen. Het ereburgerschap wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Erepenning

Het college van burgemeester en wethouders kan een erepenning toekennen. De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Herinneringsmedaille

Het college van burgemeester en wethouders kan een herinneringsmedaille toekennen. De herinneringsmedaille wordt toegekend bij eenmalige of incidentele gebeurtenissen als eerbetoon voor de bij die gelegenheid bijzonder betrokken personen of bij een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling.

De gemeentelijke erespeld

Het college van burgemeester van wethouders kan een gemeentelijke erespeld toekennen. De gemeentelijke erespeld wordt toegekend als blijk van waardering aan personen met verdiensten, voor kortere of langere duur, op sociaal, cultureel-, of maatschappelijk gebied, van groot belang voor de gemeente Moerdijk. Het betreft ook personen die de naam van Moerdijk naar buiten toe hebben uitgedragen.

Gemeentelijke sportmedaille

Het college van burgemeester en wethouders kan een gemeentelijke sportmedaille toekennen. De gemeentelijke sportmedaille wordt toegekend aan personen of teams die een unieke sportprestatie hebben verricht. Dit kan zijn een inwoner van Moerdijk, een lid van een Moerdijkse sportvereniging of een team van een Moerdijkse sportclub. Het betreft sporters en teams die in hun tak van sport een nationale titel hebben behaald. Deze titel moet een kampioenstitel zijn die door de sportbond waarbij de teams of sporters zijn aangesloten als zodanig wordt erkend. De sportbond moet aangesloten zijn bij het NOC*NSF.

Wie mag een voorstel indienen?

Net als bij de koninklijke onderscheidingen krijgen we regelmatig de vraag binnen wie een voorstel mag indienen. Het antwoord is eenvoudig; iedereen mag een voorstel indienen. Niet alleen een privé-persoon, maar ook een bestuurder van een vereniging of een werkgever kan een voorstel indienen. Er is maar één uitzondering. U mag uzelf niet voordragen voor een onderscheiding.