Openbaar groen, geveltuinen en boomspiegels

Lees verder

Een stuk openbare grond van de gemeente kopen, huren of pachten.

Mogelijkheid tot het kopen of huren van gemeentegrond.

Aanvraag om gebruik te maken van een geveltuin, bloembak of boomspiegel.