Openbaar groen, geveltuinen en boomspiegels

Lees verder

Het groenonderhoud in de openbare ruimte van de gemeente Moerdijk wordt uitgevoerd door Groenplus.

Aanvraag om gebruik te maken van een geveltuin, bloembak of boomspiegel.

Een stuk openbare grond van de gemeente kopen, huren of pachten.