Willemstad

Momenteel is de bebouwde kom van Willemstad afgerond voor wat betreft de verbetering van de speelplekken.

Wat is er tot nu toe gebeurd in Willemstad?

In 2018 heeft Bert Voeten (projectleider namens de gemeente) met de leerlingen van de basisschool gesproken. Daarnaast is er vanuit de stadstafel een 'werkgroep Spelen' ontstaan. Hier hebben zich ook nog andere inwoners bij aangesloten. Ook is er een eerste inspraakavond georganiseerd in april 2018.

Samen hebben we nagedacht over de mogelijke locaties van de speelplekken in Willemstad en voor welke leeftijden ze moeten zijn. Ook dachten we na over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis hiervan hebben we schetsen gemaakt en de locaties vastgesteld.

Tijdens een inspraakbijeenkomst in oktober 2018 hebben we de schetsen bekeken. Met onze opmerkingen hebben we ze voorgelegd aan de speeltoestelleveranciers. Die hebben ontwerpen gemaakt.

Eind augustus 2019 kregen inwoners de mogelijkheid te reageren op de ontwerpen die zijn gemaakt en voor twee van de speelplekken hun voorkeur uit te spreken tussen twee ontwerpen. 

Op 7 oktober is bekend geworden welke speelplekken de voorkeur hadden en worden gerealiseerd: 

  • De speelplek aan de Abraham Andrieslaan (‘Avonturenpad’) zijn 12 voorkeursstemmen uitgebracht. Hiervan waren er 7 voor het ontwerp van leverancier Kompan.
  • Voor de speelplek nabij basisschool Willem de Zwijger (Cees van Gendlaan) zijn 10 voorkeursstemmen uitgebracht. Hiervan zijn er 8 voor het ontwerp van Kompan.

Omdat beide ontwerpen zowel de goedkeuring van de gemeente hebben als de voorkeur van de bewoners die hebben gereageerd, zijn beide speelplekken dus door Kompan uitgevoerd. 

De werkzaamheden aan de overige zes speelplekken in Willemstad worden eveneens uitgevoerd. Met de opmerkingen die de inwoners hebben gemaakt wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden in de realisatie.

Gereed mei 2020

De meeste werkzaamheden aan de speelplekken zijn reeds uitgevoerd. Bij enkele speelplekken is vertraging opgelopen door de natte weersomstandigheden. Daarnaast waren we genoodzaakt voor de speelplek Bastion Holland van speeltoestelleverancier te wisselen. Voor deze locatie zijn kleine aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd. Dit ontwerp is in de lijst hieronder geactualiseerd. De speelplekken zijn in mei 2020 allemaal in orde gemaakt en er wordt naar hartenlust gespeeld. 

Avonturenpad / Abraham Andrieslaan

Nabij basisschool / Cees van Gendlaan

Andere speelplekken