Willemstad

De verbetering van de speelplekken in de bebouwde kom van Willemstad is afgerond.

Wat is er tot nu toe gebeurd in Willemstad?

In 2018 sprak Bert Voeten (projectleider namens de gemeente) met de leerlingen van de basisschool over de speelplekken. Daarnaast ontstond vanuit de stadstafel een 'werkgroep Spelen', waarbij ook andere inwoners zich aansloten. In april 2018 werd een eerste inspraakavond gehouden. Samen dachten we na over goede locaties voor de speelplekken in Willemstad, voor welke leeftijden ze zouden moeten zijn, en over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis hiervan hebben we schetsen gemaakt en de locaties vastgesteld.

Tijdens een inspraakbijeenkomst in oktober 2018 zijn de schetsen bekeken. Met alle opmerkingen zijn ze voorgelegd aan de speeltoestelleveranciers. Die hebben ontwerpen gemaakt. Eind augustus 2019 kregen inwoners de mogelijkheid om te reageren op de ontwerpen. Voor twee van de speelplekken was er keus tussen twee ontwerpen. Op 7 oktober 2019 werd bekend welke ontwerpen de voorkeur hadden.

Inmiddels zijn de voorkeursontwerpen voor beide speelplekken gerealiseerd. De werkzaamheden aan de overige zes speelplekken zijn eveneens uitgevoerd, waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de opmerkingen van inwoners.

Avonturenpad / Abraham Andrieslaan

Nabij basisschool / Cees van Gendlaan

Andere speelplekken