Heijningen

In 2018 organiseerden we in Heijningen twee inspraakbijeenkomsten over de speelplekken in Heijningen. Hieruit ontstond de ‘werkgroep Spelen’. Samen dachten we na over de mogelijke locaties van de speelplekken en voor welke leeftijden ze geschikt moeten zijn. Ook dachten we na over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis van hiervan hebben we schetsen gemaakt en zijn de locaties vastgesteld.

Realisatie

Inmiddels is in Heijningen de speelplek in de Deventerstraat aangepast. In plaats van de speelplek op het middenterrein tussen de woningen van de Polderstraat, is een in juni 2020 een speelplek voor alle leeftijden gemaakt nabij de voetbalvelden van Oranje-Blauw ’14. Voor deze locatie was een zogenaamde minicompetitie waarbij inwoners in mei 2019 hun voorkeur konden uitspreken voor één van de drie verschillende ontwerpen. Uiteindelijk is voor het ontwerp van Kompan (2MB) gekozen.