Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. 

Dit kunt u aanvragen bij de gemeente waar uw kind woont.

De gemeente regelt leerlingenvervoer bijvoorbeeld door middel van:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een bromfiets, openbaar vervoer of openbaar vervoer met begeleiding
  • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Online aanvragen

Online aanvragen (voor bedrijven)

Aanvragen

Leerlingenvervoer kunt u aanvragen bij de gemeente waar uw kind woont.

Start uw kind komend schooljaar? Vraag dan leerlingenvervoer op tijd aan indien mogelijk vóór 1 juni.

U kunt het aanvraagformulier leerlingenvervoer digitaal invullen door in te loggen met digiD. Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk. Als de digitale aanvraag niet lukt, kunnen ouders via telefoonnummer 14 0168 een afspraak maken om samen op het gemeentehuis in Zevenbergen de aanvraag in te vullen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente (het college van burgemeester en wethouders) neemt een beslissing binnen 8 weken na ontvangst van de benodigde stukken. Deze beslistermijn kan 1 maal met 4 weken verlengd worden.

Is er een eigen bijdrage aan het leerlingenvervoer?

Basisschool en speciale basisschool (s.b.o.)
Of u een eigen bijdrage moet betalen bij vervoer naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, is afhankelijk van uw gemeente. Dit kan per gemeente verschillen. De gemeente kan een financiële bijdrage/drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:

  • De kosten van de eerste 6 kilometer voor uw rekening komen. Dit bedrag wordt berekend op basis van de kosten voor het openbaar vervoer.
  • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u verlangen.

Of u dit moet betalen, hangt af van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner. Om dat te kunnen bepalen, kan een IB60-formulier van de Belastingdienst nodig zijn. 

School voor (voortgezet) speciaal onderwijs en school voortgezet onderwijs
Bij vervoer naar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Vragen?

Wij krijgen veel vragen over het leerlingenvervoer. Daarom hebben wij voor u een lijst opgesteld met de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0168.

Voorwaarden

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer?

Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als sprake is van één van de volgende situaties:

  • de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs of (speciaal) basisonderwijs groter is dan 6 kilometer; of
  • de leerling wegens godsdienst of levensbeschouwing een school bezoekt die verder ligt dan 6 kilometer van de woning; of
  • de leerling door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Het gaat om een structurele handicap en niet om een tijdelijke situatie.

Beperkingen

  • Leerlingen die een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs bezoeken komen enkel in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij door een lichamelijke en/of psychische handicap niet in staat zijn om zelfstandig te reizen met openbaar vervoer.

Nadere regel aangepast vervoer gemeente Moerdijk

Bekijk op overheid.nl de nadere regels aangepast vervoer Moerdijk