Onafhankelijke ondersteuning door vrijwilligers

U bent uitgenodigd voor een “keukentafelgesprek” met een consulent van de gemeente Moerdijk, maar u voert dit gesprek liever niet alleen. U kunt dan de hulp inschakelen van een cliëntenondersteuner bij u uit de buurt.

In de gemeente Moerdijk zijn er drie cliëntenondersteuners. Dit zijn getrainde vrijwilligers bij u uit de buurt. Zij kunnen u helpen met de wat eenvoudigere vragen (in vergelijking met de ondersteuning door MEE West-Brabant). Bijvoorbeeld wanneer u advies of informatie zoekt over een aanvraag in het kader van Wmo-ondersteuning of zaken die daarmee te maken hebben. Zij bieden gratis en onafhankelijk van de gemeente hun advies. Altijd met uw belangen als uitgangspunt.

Waar kan de cliëntondersteuner bij mij in de buurt mij bij helpen?

  • Uitleg geven over het keukentafelgesprek.
  • Voorafgaand aan het keukentafelgesprek samen uw hulpvraag in beeld krijgen.
  • Samen met u aanschuiven bij het keukentafelgesprek.
  • Vragen over Wmo-gerelateerde onderwerpen.

Zodat u straks de juiste antwoorden op uw vragen krijgt en de juiste keuze(s) kunt maken.

Hoe ”werkt” het?

Heel simpel. Neem contact op met de cliëntondersteuner van uw keuze. Samen met hem of haar kunt u dan kijken wat er mogelijk is.

Cliëntondersteuners in de gemeente Moerdijk