Ondersteuning voor toeristische initiatieven

Geplaatst: 13-6-2022

Toeristisch-recreatieve ondernemers konden de afgelopen jaren subsidie aanvragen bij het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) voor de realisatie van hun initiatieven. Het fonds is inmiddels opgeheven, maar wist je dat het restant kasbedrag nog beschikbaar blijft voor toeristisch-recreatieve initiatieven? Dit betekent dat het aanvragen van financiële ondersteuning nog altijd mogelijk is. Hoe je budget aanvraagt lees je hieronder.

Het restant bedrag aan kasgeld van het TFM is in beheer van gemeente Moerdijk. Een concrete aanvraag dien je in het met het aanvraagformulier (296 kB) . In dit aanmeldformulier vind je terug waarnaar je kunt mailen en hoe je in contact komt met de voormalige aanjager van het fonds. Deze is namelijk nog altijd werkzaam voor gemeente Moerdijk als beleidsadviseur Recreatie en Toerisme.

Hoe wordt mijn aanvraag bekeken?

Net zoals ten tijde van het fonds zal de voormalig aanjager de aanvraag beoordelen aan de hand van het toetsingskader (258 kB) zoals dat voorheen ook door het TFM werd gebruikt. In dit kader vind je onder andere terug wanneer je reactie kunt verwachten op je aanvraag en voor welke initiatieven subsidie kan worden aangevraagd.

Hoeveel fondsgeld is nog beschikbaar?

We krijgen veel vragen over de hoeveelheid kastgeld nog beschikbaar is vanuit het voormalige Toeristisch Fonds Moerdijk. Momenteel gaat het ongeveer om € 67.000. Een flink bedrag dus! En dit besteden we graag aan ontwikkelingen die Moerdijk ook op de lange termijn aantrekkelijk maken voor toeristen. Na 2023 komt dit bedrag definitief te vervallen.