Samen aan de slag in en voor de logistiek

Geplaatst: 1-9-2022

Arbeider

Veel bedrijven hebben de laatste tijd moeite met het vervullen van vacatures. De arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder hoogspanning in heel Nederland en dus ook in West-Brabant en Moerdijk.

Als gemeente hebben we ons vaak gefocust op de inwoners die momenteel niet aan het werk zijn. We proberen hen met behulp van diverse re-integratietrajecten te laten participeren.

Gemeente Moerdijk ziet ook de andere kant van de arbeidsmarkt. Een groot speelveld, waar veel bedrijven, maar ook het onderwijs en diverse overheden een positie hebben in het systeem. Daarom willen wij veel energie in arbeidsmarktprojecten steken. We faciliteren bedrijven en onderwijsinstellingen, zorgen voor een gunstig arbeidsmarktklimaat en proberen nieuwe initiatieven te ontwikkelen of bestaande initiatieven verder te brengen.

Als lokale overheid willen we graag dat bedrijven met ons mee te doen, daarom willen we zorgen dat de drempel zo laag mogelijk ligt. We willen bedrijven en onderwijsinstellingen dichter tot elkaar brengen en die samenwerking waar nodig aanjagen. Houd deze LinkedIn pagina in de gaten voor actuele informatie. We proberen u via deze weg te informeren.

Heeft uw bedrijf vragen, ideeën of al bestaande initiatieven waar we mogelijk bij kunnen helpen? Dan zijn we daar graag toe bereid!