Bezwaar en klachten met betrekking tot jeugdhulp

De gemeente heeft als taak voorzieningen te bieden aan kinderen en gezinnen die tijdelijk of voor langere tijd hulp nodig hebben. Als gemeente maken we, om deze taak goed uit te voeren, gebruik van zogenaamde jeugdprofessionals. Zij komen bij gezinnen thuis en bespreken samen met zorgaanbieders wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn voor de geconstateerde problemen. De gemeente gaat er van uit dat dit goed verloopt, maar er zijn gevallen denkbaar dat dit niet zo is.

In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden voor u.

Bezwaar/beroep

Als de gemeente een besluit neemt over de door u aangevraagde zorg en u bent het er niet mee eens omdat u bijvoorbeeld een andere vorm van zorg heeft aangevraagd of minder zorg krijgt toegekend dan dat u had gevraagd, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of via DigiD. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Hierna wordt een besluit op uw bezwaarschrift genomen. Bent u het er nog niet mee eens dan kunt in beroep bij de rechtbank en eventueel nog in hoger beroep.

Klachten

U of uw kind kunnen ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag. U vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen. U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente. Indien u dit lastig vindt, kunt u contact opnemen met de gemeente waarna de klacht in gezamenlijk overleg op schrift kan worden gesteld. Na ontvangst van uw klacht wordt er contact met u opgenomen om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, wordt uw klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie Jeugd. Deze van de gemeente onafhankelijke commissie bestaat uit een aantal leden waaronder juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen. Zij nemen uw klacht in behandeling, met inachtneming van de privacyregels. De commissie nodigt u uit om uw klacht nader mondeling toe te lichten. Hierna volgt een advies of een besluit op uw klacht.

De gemeente vindt het oordeel van de Klachtencommissie Jeugd belangrijk omdat zij met een onafhankelijke maar deskundige blik het handelen van de gemeente bekijkt. De uitkomsten van de klachtenprocedure worden dan ook door de gemeente zeer serieus genomen en als dat nodig is zullen er maatregelen volgen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van de procedures, het wijzen van de jeugdprofessionals op hun handelen of door in overleg te gaan met de jeugdzorgaanbieders. De Klachtencommissie Jeugd werkt overigens ook voor andere gemeenten in West-Brabant.  

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van Klachtencommissie Jeugd via telefoonnummer 14 0168.