Column wethouder Danny Dingemans - (Verkeers)veiliger voor ons allemaal

Geplaatst: 5-10-2021

Sinds een aantal weken zijn de scholen weer begonnen. In Moerdijk markeren we dat punt altijd met een verkeerscampagne, zodat iedereen erop geattendeerd wordt dat er weer veel kinderen op pad zijn.

We investeren als gemeente veel in verkeersveiligheid; verkeerslessen, examens, campagnes rondom verkeersgedrag en verlichting. Vaak vragen inwoners de gemeente om maatregelen op of aan een weg, omdat de inrichting van de weg helpt om het juiste verkeersgedrag te vertonen. Het klopt dat je met de weginrichting duidelijk maakt aan de weggebruiker wat de bedoeling is. Mag je bijvoorbeeld op een weg slechts stapvoets rijden, of 30, 50, 60, 80 of 100 km/uur. Maar als dat eenmaal duidelijk is wordt verkeer toch echt een vraagstuk van gedrag. De weggebruiker moet zich wel aan de verkeersregels houden. Ik nodig u uit om eens in uw eigen straat te kijken naar wat er allemaal aan maatregelen is ingezet om de gebruiker uit te leggen wat de bedoeling is. Dus: ziet u bijvoorbeeld strepen, verkeersborden, drempels, verkeersremmende maatregelen, om er maar een paar te noemen? Grote kans dat u er een paar ziet. Soms vraag je je af of het juist niet wat veel is. 

Uiteindelijk weten we dat het grootste deel van de verkeersveiligheid wordt bepaald door gedrag. De bereidheid om je aan de regels te houden en voorzichtig te zijn. Daarom beginnen we elk schooljaar weer met de jeugd, maar ik hoop dat iedereen doorheeft wat de bedoeling is en zich ernaar gedraagt. Uiteindelijk wordt het zo alleen maar (verkeers)veiliger voor ons allemaal