Brandveiligheid, gebruiksmelding

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school, instelling of een pand waar veel mensen in verblijven? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. In de meeste gevallen geldt hiervoor een meldplicht.

Aanvragen

U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of uw bedrijf, instelling of pand waar veel mensen gelijktijdig verblijven meldingsplichtig is.

  1. Als u een ‘Melding Brandveilig gebruik’ nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken);
  2. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
  3. Soms is overleg nodig met het bevoegd gezag: een melding vereist namelijk maatwerk;
  4. Als uw melding wordt gehonoreerd, dan wordt de acceptatie ervan toegestuurd;
  5. Tegen de acceptatie van een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Procedure

De gebruiksmelding moet u vier weken voor ingebruikname indienen.

Meenemen

De eisen voor het verstrekken van een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.

Voorwaarden

Gebruiksmelding

Bij sommige gebouwen dient een gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik te worden ingediend. Per gebruiksfunctie wordt in hoofdstuk 6 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aangeven wanneer een gebruiksmelding ingediend moet worden voor het brandveilig gebruik. Ook bij het in gebruik nemen van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur moet een melding worden ingediend.

  • Bij de gebruiksmelding moet u een tekening indienen met alle brandveiligheidsvoorziening zoals omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) artikel 6.8.
  • U hoeft geen leges te betalen;
  • De gebruiksmelding dient u vier weken voor ingebruikname in te dienen.

Kosten

Er zijn geen kosten voor het indienen van een melding brandveilig gebruik.

Gerelateerde producten