Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 11-7-2024

Geplaatst: 10-7-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 11 juli van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. Uitbreiden van de woning, Korenbloem 6 Zevenbergen

  2. Verbouwen van de woning, Wilhelminastraat 11 Fijnaart

  3. Bouwen van 24 appartementen, Bolwerk Klundert

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Vergunningen, handhaving en toezicht via telefoonnummer 140168.