Buurtbemiddeling

In een dichtbevolkt land als Nederland komen conflicten tussen buren regelmatig voor. Zaken als geluidsoverlast, spelende kinderen en huisdieren kunnen leiden tot irritaties leiden. De meeste buren komen daar gelukkig samen wel uit. Soms lukt dit echter niet. In deze gevallen kan buurtbemiddeling een oplossing bieden.

Wat is buurtbemiddeling?

Stel u heeft ruzie met uw buurman. U wil het conflict wel oplossen maar u komt er samen niet uit. In dat geval kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die zich neutraal opstellen. Zij luisteren eerst goed naar de verhalen van beide partijen afzonderlijk en begeleiden daarna een gezamenlijk gesprek. Buurtbemiddeling helpt mensen zo weer in gesprek met elkaar te komen en samen verschillende oplossingen te bedenken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk voor bepaalde oplossingen gekozen, waarna heldere afspraken worden gemaakt waar beide partijen zich aan moeten houden. Doordat de partijen zelf de oplossingen aandragen, is de kans veel groter dat het probleem daarna echt is opgelost.

Voor wie is het bedoeld?

Buurtbemiddeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk die in een conflictsituatie met een buurtgenoot zitten of dreigen te komen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U dient mee te denken over een mogelijke oplossing en hier ook aan mee te werken.
Buurtbemiddeling is gratis.

Wanneer kunt u buurtbemiddeling inschakelen?

U kunt hulp van de buurtbemiddelaar inroepen bij conflicten met betrekking tot:

 • geluidsoverlast
 • rommel/vuilnis van buren
 • overhangende takken of struiken
 • overlast door kinderen
 • vernielingen
 • vreemde geuren
 • pesterijen
 • stankoverlast
 • erfafscheidingen
 • harde muziek
 • overlast door huisdieren
 • storende leefgewoonten
 • parkeerproblemen

Hoe kan ik buurtbemiddeling inschakelen?

Wilt u de hulp van een buurtbemiddelaar inroepen? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling Moerdijk via telefoonnummer: 06-44688219 of e-mail: buurtbemiddeling@moerdijk.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.