Column wethouder Eef Schoneveld - Sociale Benadering Dementie: de mens zien, niet alleen de dementie

Geplaatst: 22-10-2021

Volgens de meest recente cijfers krijgt gemiddeld één op de vijf mensen dementie. Dat is veel! Kijkt u maar eens om u heen en probeert u het zich voor te stellen. Een ziekte die het dagelijks leven lastig maakt. Gelukkig weten we steeds meer over de ziekte zelf, maar ook over hoe we het best kunnen omgaan met medemensen met dementie. Door wetenschappelijk onderzoek en door veel persoonlijke ervaringen van mensen met dementie en hun naasten.

Eén van die onderzoekers die wetenschap en ervaringen combineert is Anne-Mei Thé, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie. Zij constateerde dat de nadruk op zorg voor mensen met dementie vaak komt te liggen op behandeling met medicatie en het zoveel mogelijk overnemen van zorgzaken. En dat we geneigd zijn bij alles wat mensen met dementie doen, of laten, te zeggen ‘ach, dat is de dementie’. Waarop we ook voor hen bedenken wat zij misschien willen. Dat is jammer. Want mensen met dementie kunnen nog veel dingen juist wel. Hebben persoonlijke behoeften en wensen. Thé bedacht hoe dit anders kon: de zogeheten ‘Sociale Benadering Dementie’. Die is nog belangrijker dan medicijnen en lichamelijke zorg.

Sociale benadering gaat -bijvoorbeeld- over samen iets ondernemen waarbij degene die dementie heeft, het voor het zeggen heeft. Dat geeft zelfvertrouwen en houvast. Het gaat over iemand écht leren kennen. Over samen ontdekken en aandacht blijven houden voor wat iemand nog wel kan. En waar iemand behoefte aan heeft. Want er is, tot aan de allerlaatste levensjaren, altijd wel iets dat iemand nog graag doet, of kan, of wil. Door daar mee aan de slag te gaan voelen mensen bevestiging en zelfvertrouwen. Dat geeft rust, plezier en waarde aan het leven. Hoe klein het ook is en hoe eenvoudig het ook lijkt.

Begin dit jaar zijn bewoners en (vrijwillig) medewerkers van woonzorgcentrum Mauritshof in Klundert gestart met deze sociale benadering. Een project van Gemeente Moerdijk, CZ en Surplus, met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / ZonMW (een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Een hartverwarmend initiatief, als je het mij vraagt. Op de website van Surplus kunt u er meer over lezen.