De Ondernemerspeiling: wat doen we met uw verbeterpunten?

Geplaatst: 25-9-2020

Maar liefst 253 Moerdijkse ondernemers namen vorig jaar deel aan de Ondernemerspeiling: een onderzoek van de gemeente Moerdijk naar ervaringen en behoeften op het gebied van onder andere gemeentelijke dienstverlening en ondernemersklimaat. Aan de hand van de resultaten kwam er een set verbeterpunten. Hoe staat het daarmee?

Aandacht voor vergunningverlening binnen de gemeentelijke dienstverlening, meer behoefte aan een gemeente die luistert, meedenkt en meepraat en verlichten van de regeldruk waren de belangrijkste aandachtspunten die uit de Ondernemerspeiling naar voren kwamen. Inmiddels is het vergunningendeel op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl verbeterd. Vergunningen zijn nu makkelijker online aan te vragen. Bovendien is er nu een vergunningencheck: www.moerdijk.nl/omgevingsvergunning. We zijn er nog mee bezig om te kijken of aanvragers van een vergunning automatische updates kunnen krijgen over de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag, of een automatische melding wanneer een aanvraag onvolledig is. We zetten ons er voor on dat deze functionaliteit wordt opgenomen in het landelijk digitaal stelsel, dat nu wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet. Eind dit jaar is duidelijk of dit gaat lukken.

Corona, dus online

Bedoeling was om afgelopen periode tijdens een aantal bijeenkomsten met elkaar te praten over onze dienstverlening. Door corona kon dat niet doorgaan, maar inmiddels hebben we tijdens een aantal online sessies toch met groepen ondernemers en ondernemersverenigingen van gedachten kunnen wisselen. En er gebeurde nog meer online, zoals een coronawebsite voor ondernemers (www.moerdijk.nl/coronavirus-info-ondernemers) en deze ondernemers-nieuwsbrief, die u elke drie maanden ontvangt. Ook hebben we een digitale vragenlijst verspreid onder ondernemers om zo duidelijk te krijgen waar zorgen, wensen en kansen liggen in deze coronaperiode.

Week van de Ondernemer: ook online

Zet ‘m alvast in de agenda: in november is het weer de Week van de Ondernemer. Daar gaan we ook online aandacht aan ]besteden. Er komt een online ondernemersevent en we gaan groepjes ondernemers uitnodigen om ‘coronaproof’ een kijkje te komen nemen ‘in de keuken van de gemeente’. Meer informatie volgt later deze herfst!