Een vergunning aanvragen: hoe helpen we elkaar?

Geplaatst: 26-11-2020

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor activiteiten of handelingen die niet kunnen worden uitgevoerd met het geven van algemene normen en regels, maar van geval tot geval op de toelaatbaarheid moeten worden beoordeeld. Maatwerk dus. Vaak worden aan een vergunning voorschriften verbonden. Een vergunning is geen vrijstelling of ontheffing. Een omgevingsvergunning is een officiële goedkeuring voor activiteiten die mogelijk zijn, maar zonder dit besluit niet toegestaan zijn. 

Landelijk worden er procedures, maximale termijnen, indieningsvereisten etc. opgelegd. Wij kunnen hier als gemeente niet van afwijken. Om het traject van de vergunningverlening zo spoedig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is bij het indienen. Mochten er aanvullingen nodig zijn dan krijgt u daar bericht van. Pas op het moment dat u de aanvullingen heeft ingediend gaat de termijn weer verder lopen. Het is dus ook in uw belang dat u de aanvullingen spoedig en compleet indient. Op deze manier kunnen we het traject zo snel mogelijk doorlopen.