Geboorteaangifte

Heeft u net een kind gekregen? Is hij of zij in Nederland geboren? Geef uw kind dan aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij is geboren.

U kunt de geboorteaangifte online bij ons doorgeven. Daarbij moet een verklaring worden meegestuurd van de verloskundige of de (huis)arts. Ook andere bewijsstukken, zoals een donorverklaring bij een meemoeder of een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht, kunnen elektronisch worden aangeleverd.

Aanvragen

Online doorgeven

U kunt online geboorteaangifte doorgeven met DigiD. Daarbij moet een verklaring worden meegestuurd van de verloskundige of de (huis)arts. Ook andere bewijsstukken, zoals een donorverklaring bij een meemoeder of een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht, kunnen elektronisch worden aangeleverd..

Aan de balie in het gemeentehuis

Voor het aangeven van een geboorte kunt u alleen terecht op afspraak. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens een akte van geboorte op. U neemt het volgende mee:

  • Uw geldig legitimatiebewijs;
  • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder;
  • Eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven;
  • Bij duo-moederschap (kind geboren binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor): de verklaring afgegeven door de Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting;
  • Als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte;
  • Indien van toepassing: de akte van naamskeuze.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Voorwaarden

Wanneer aangifte doen?

U moet binnen drie dagen aangifte doen.

 
Geboortedag Uiterlijke dag van aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de gemeente dit bij het Openbaar Ministerie  en riskeert u een boete.

Wie mag er aangifte doen?

  • De moeder (is niet verplicht);
  • De vader (is verplicht), als dat niet kan, dan degene die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Akte voor kind dat levenloos is geboren

Voortaan krijgen ouders met een kindje dat levenloos is geboren een geboorteakte. Daarop staat dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. Met ingang van 3 februari 2019 is een wetwijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt om levenloos geboren kinderen op de persoonslijst van de ouder te vermelden: Levenloos geboren kind registreren

Aangifte bij een kind dat kort na de geboorte overlijdt

Als het kind overlijdt binnen de aangiftetermijn van drie werkdagen, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Meer informatie

Kosten

Aan dit product of deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerde producten