Gebruik openbare ruimte

Moet u iets op openbare grond plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Meld dit dan vooraf bij de gemeente.

Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een steiger, container, hoogwerker of bouwmaterialen heeft u als particulier of ondernemer toestemming nodig van de gemeente. Via Omgevingsloket.nl kunt u nakijken of u voor uw (ver)bouwwerkzaamheden en/of sloopwerkzaamheden een vergunning nodig heeft. Heeft u geen vergunning nodig, dan kunt u een melding doen via het meldingsformulier.

Maak een melding (met DigiD)

Maak een melding (met E-herkenning)

Voorwaarden

Wat bedoelen we met openbare ruimte

 • Rijbaan
 • Stoep
 • Fietspad
 • Parkeerplaats
 • Groenstrook

Voorwaarden

Zorg er altijd voor dat bij het plaatsen van het voorwerp:

 • Geen schade aan de weg ontstaat
 • Inwoners de weg normaal kunnen gebruiken
 • De afzetting en markering goed zichtbaar zijn, ook in het donker
 • Hulpverlenende diensten, zoals brandweer, ambulance, politie, altijd ongehinderd kunnen passeren, de vrije doorgang in een straat moet tenminste 3,5 meter zijn
 • Er een vrije doorgang op de stoep is van 1.10 meter voor voetgangers. Is dit niet mogelijk, dan moet een duidelijk leesbaar tekstbord voetgangers naar de stoep aan de overkant van de weg wijzen
 • Blindegeleidenlijnen toegankelijk blijven
 • Containers en materialen in een parkeervak geplaatst worden
 • Een steiger aan de gevel wordt vastgemaakt
 • Putten en brandkranen niet zijn afgedekt
 • Er geen uitzetsteunen zijn als deze de doorgang blokkeren
 • De omwonenden en omliggende bedrijven vooraf van de plaatsing op de hoogte zijn

Verder zijn de volgende regels van toepassing voor gebruik van de openbare ruimte:
Artikel 2.10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk 2019.

Kosten

Het doorgeven van een melding is gratis.