In gesprek met uw omgeving: win-win

Geplaatst: 29-11-2020

Om lange en kostbare procedures te voorkomen, zien we steeds vaker dat ondernemers met plannen voor een activiteit of nieuwbouw in gesprek gaan met hun omgeving (omgevingsdialoog). Soms op eigen initiatief en soms wordt het burgers en ondernemers opgelegd in een verordening of een bestemmingsplan.

Het lijkt logisch om uw uitbreidingen, nieuwe activiteiten of nieuwbouw te bespreken met de omgeving, in ieder geval voordat de omgeving de verleende omgevingsvergunning in een publicatie moet lezen. Het is namelijk slim om eventuele bezwaren uit de omgeving in een vroegtijdig stadium bij uw plannen te betrekken. Op deze manier kan de omgeving meedenken en kunnen plannen nog aangepast worden zonder dat er nieuwe tekeningen gemaakt moeten worden of nieuwe onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Win-Win dus: de omgeving is op de hoogte en heeft mee mogen denken en er komen minder procedures na de aanvraag van de vergunning. Als gemeente zijn wij ook blij met zo’n omgevingsdialoog want ook wij hebben liever geen lange procedures met alleen “winnaars” en “verliezers”. 

Het voeren van een omgevingsdialoog is in principe vormvrij (tenzij anders bepaald in bv. het bestemmingsplan). De dialoog kan gevoerd worden in een zaal of buurthuis, maar ook gewoon aan de keukentafel. Het is belangrijk dat er een verslag gemaakt wordt met daarin de aanwezigen, de ingebrachte opmerkingen en bezwaren en eventuele aanpassingen die gedaan zijn aan het plan naar aanleiding van de dialoog.