Interview met Bram van Doorn – Beleidsadviseur Arbeidsmarkt

Geplaatst: 20-9-2021

Als beleidsadviseur Arbeidsmarkt draag ik graag bij aan de ontwikkeling van de gemeente Moerdijk, enerzijds op het sociale vlak door moerdijk te vertegenwoordigen bij het Werk Voorzieningschap (WVS) en Werkplein Hart van West-Brabant, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsnog de stap naar werk kunnen maken. Ik vind het altijd fijn om voor iedereen een passende oplossing voor werk te zoeken, vaak in een reguliere werkomgeving, maar soms ook een beschutte werkomgeving of een participatieplaats. Voor de bedrijven is het fijn om te weten dat er voldoende arbeidspotentieel is. En als gemeente hebben we hier ook een rol in. We zijn tenslotte ook werkgever, dus bieden we via het project Inclusief Moerdijk mensen gepast werk aan.

Op Economisch vlak probeer ik Moerdijk zowel in West-Brabant, op provinciaal en zelfs landelijk niveau goed te positioneren op gebied van arbeidsmarkt. Dat is belangrijk voor project- en subsidiekansen. Door energie in de regio te steken vergroot je je kans om jouw plannen goed te positioneren. Uitdaging is om Moerdijk zo te positioneren dat alle agenda’s op alle schaalniveau’s op elkaar aansluiten. 

Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelingen van een hybride leeromgeving. Dat doen we in triple helix verband, een samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en overheid. In dat verband organiseren we ook andere projecten. Denk aan bijvoorbeeld de Hackaton met Avans en bedrijven op ons haven industrie gebied. Mooi dat de verbinding tussen deze drie partijen nieuwe initiatieven oplevert op gebied van arbeidsmarkt.

Samenwerkingspartners

De verbinding met onze samenwerkingspartners is voor mij belangrijk, aangezien zij de contacten hebben met onze lokale ondernemers en werkzoekenden. Door goed contact te hebben met onze partners, weet ik wat er speelt en kan ik hiernaar handelen. Vragen van ondernemers op gebied van arbeidsmarkt komen ook weleens rechtstreeks bij mij of bij onze accountmanager bedrijven binnen. Dit vraagt om goede interne afstemming en samenwerking. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven van ondernemers op sociaal vlak. Dat vind ik leuk. Je hebt elkaar immers nodig om samen tot iets moois te komen.

Belangrijk voor fijne samenwerking

Open communicatie, waarin alles gezegd mag worden vind ik belangrijk voor een fijne samenwerking. Het betreffen vaak gevoelige onderwerpen waar onze doelgroep mee te maken heeft. Onderwerpen waar mensen misschien niet graag over praten, zoals schulden, analfabetisme, gebrek aan passend werk en ga zo maar door. Een vertrouwensrelatie is nodig om deze samenwerking soepel te laten verlopen.

Ook een georganiseerd bedrijfsleven helpt mij enorm in mijn werk. De projecten die wij organiseren worden vaak op grotere schaal dan één bedrijf weggezet en dan heb je graag te maken met overkoepelende bedrijfs- of brancheverenigingen. Gelukkig is er een organisatie zoals VNO-NCW. Via hen hebben we makkelijker toegang tot een grote groep bedrijven en gaat de verbinding soepeler en efficiënter. Overigens werken we ook graag samen met alleenstaande bedrijven die vragen of ideeën hebben.

Verder is het belangrijk oog te hebben voor elkaars belangen en hier een balans in zien te vinden. Binnen de huidige arbeidsmarkt liggen de belangen van de drie partners (ondernemers, onderwijs en overheid) gelijk. De bedrijven hebben goed geschoold personeel nodig. Het onderwijs wil studenten een interessante en up-to-date opleiding bieden waarbij de kansen op de arbeidsmarkt groot zijn. En als overheid heb je belang bij goed geschoold personeel, want dat maakt je voor ondernemers een aantrekkelijke vestigingsplaats. De betrokken partijen moeten hierin samenwerken om succes te behalen en de motor te laten blijven draaien.

Echt het verschil maken

Het leukste aan mijn werk vind ik dat we echt het verschil kunnen maken op individueel niveau, terwijl we op grote(re) schaal opereren. Projecten met bijvoorbeeld statushouders en re-integratie zijn grotere projecten, maar maken direct verschil in het leven van mensen die daaruit een baan vinden.

Het project waar ik het meest trots op ben is “Inclusief Moerdijk”. Hierin worden mensen beoordeelt op wat ze wel kunnen en niet op waar ze beperkt in zijn. Mensen krijgen door dit project kans op een nieuw leven. Je ziet ze opbloeien. Dit project draaien we samen met een lokale ondernemer, gespecialiseerd in het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt elkaar nodig om dit project succesvol te maken. Inmiddels zijn er al 15 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die het project “Inclusief Moerdijk” hebben doorlopen. We zijn hiermee een voorbeeld voor andere gemeenten en sommige gemeenten gebruiken onze methode inmiddels ook. Daar ben ik trots op!

Favoriete plekje in de gemeente Moerdijk

Mijn favoriete plekje in de gemeente Moerdijk, gelinkt aan mijn werk vanuit het sociale vlak, is Fort Sabina. Daar draaien we een mooi project participatieplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op economisch vlak is mijn favoriete plekje in de gemeente Moerdijk het braakliggende terrein van Logistiek Park Moerdijk (LPM). Een plek met veel arbeidspotentieel en een mooie economische kans om onderwijs, bedrijven en de gemeente samen te brengen en mooie projecten te realiseren!