Nieuwe goedkope starterswoningen in Standdaarbuiten

Geplaatst: 22-6-2016

Het bestemmingsplan voorziet woningbouwmogelijkheden in de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten. Uit het Woningbouwbehoefteonderzoek (WBO) blijkt dat er kansen zijn voor goedkope starterswoningen. Door middel van een CPO-aanpak moet de uiteindelijke realisatie van goedkope starterswoningen mogelijk gemaakt worden. De starterswoningen zullen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Standdaarbuiten.

Stand van zaken Vlinderbuurt

Het bestemmingsplan voorziet woningbouwmogelijkheden in de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten. De grond is eigendom van de gemeente en is bouwrijp. De verwachte start van de bouw is eind 2016 en de verwachte oplevering is in het voorjaar van 2017. Om te zorgen dat de plannen aansluiten op de woningmarkt in het deelgebied van de wijk Zomervlinder heeft een marktoriëntatie plaatsgevonden.

Uitkomsten Woningbouwbehoefteonderzoek

Het eind 2015 gehouden Woningbouwbehoefteonderzoek (WBO) ziet hier kansen voor goedkope starterswoningen. Op basis hiervan zijn vervolgens nadere randvoorwaarden voor dit deelgebied opgesteld gebaseerd op gemeentelijke kaders. De belangrijkste zijn: flexibiliteit en een CPO-aanpak, de voorschriften van het geldende bestemmingsplan, de grondprijs van € 245,-- per m2 en het beeldkwaliteitsplan.

CPO Ik Woon Betaalbaar

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. Op basis van het uitgevoerde Woningbouwbehoefteonderzoek heeft er een nadere marktconsultatie plaatsgevonden en uiteindelijk is Ik Woon Betaalbaar als meest geschikte partij naar voren gekomen. De gemeente gaat met deze partij nadere afspraken maken, waarbij door een locatieontwikkelings-overeenkomst en een (grond)verkoopovereenkomst de uiteindelijke realisatie van goedkope starterswoningen hier mogelijk wordt gemaakt.
Harold Pieters (oprichter Ik Woon Betaalbaar): “Lekker leven in een woning die past bij je wensen, voorkeur en identiteit; dat is wat Ik Woon Betaalbaar je biedt. Betaalbaar wonen in een huis in Standdaarbuiten, naast mensen die je van te voren al hebt leren kennen. Ik Woon Betaalbaar realiseert het samen met jou! Het werk is voor ons, de keuzes zijn aan jou.”

Aanpak Ik Woon Betaalbaar

In ongeveer twee maanden wordt een eigen woning binnen bepaalde kaders, samen met de toekomstige buren, ontwikkeld. Daarna begint het bouwproces, waarbij de woning in slechts vijf maanden gebouwd en opgeleverd wordt. Het is een eigen keuze of men de binnenkant van de woning zelf wil verzorgen of dat deze volledig afgebouwd wordt opgeleverd.

Belangstelling?

Belangstellenden kunnen hun gegevens achterlaten op de website http://www.ikwoonbetaalbaar.nl/contact/ en er wordt contact met hen opgenomen voor een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.