Op weg naar de Omgevingswet

Geplaatst: 29-11-2020

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Deze wet bundelt en moderniseert de wetten voor de gehele leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om de wetgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Zo moet het na invoering gemakkelijker worden om bouwprojecten te starten. De wet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

In Moerdijk zijn we al druk bezig met de voorbereidingen op de invoering van deze nieuwe wet. Zo moeten er een Omgevingsvisie en Omgevingsplan opgesteld worden, moeten de processen voor vergunningverlening opnieuw worden ingericht, komt er een nieuwe digitale omgeving om aanvragen in te dienen en moeten medewerkers getraind worden in de nieuwe manier van werken.

In de loop van 2021 worden ondernemers, inwoners en andere partners actief betrokken en geïnformeerd over de wijzigingen die deze nieuwe wet met zich meebrengt.