Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u de woning niet volledig financieren met een hypotheek en (eventueel) eigen geld? Misschien komt u dan in aanmerking voor een starterslening.

Let op: er is een beperkt budget voor startersleningen beschikbaar. Wanneer dit budget op is, kunnen (vooralsnog) geen nieuwe startersleningen worden toegekend. Aan het feit dat u een aanvraag in kunt dienen, kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om in uw koopcontract een voorbehoud van financiering op te laten nemen.

Wie kan een aanvraag doen?

U bent tussen de 18 en 35 jaar:

 • U heeft verblijfsrecht en woont in Nederland.
 • U heeft nog niet eerder een eigen koophuis gehad.

U bent tussen de 36 en 45 jaar:

 • U heeft verblijfsrecht en woont in de gemeente Moerdijk.
 • U heeft nog niet eerder een eigen koophuis gehad.
 • U heeft minimaal 1 jaar zelfstandig in een sociale huurwoning (van een woningcorporatie) in de gemeente Moerdijk gewoond. Dit kunt u aantonen door een schriftelijk, getekend huurcontract. De sociale huurwoning moet vrijkomen voor verhuur zodra u gaat verhuizen.

Bij 2 aanvragers hoeft slechts 1 aanvrager aan de eisen te voldoen. Beide aanvragers mogen alleen niet eerder een eigen koophuis hebben gehad.

Voorwaarden

 • U heeft niet eerder een koopwoning gehad
 • U moet zelf in de woning gaan wonen
 • U heeft een, door beide partijen, ondertekend (voorlopig) koopcontract
 • De maximale koop/aanneemsom mag niet hoger zijn dan de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kostengrens. Ga voor de actuele kostengrens naar de website van het nhg 
 • De eerste hypotheek (van de bank) en de tweede hypotheek (de starterslening) moeten worden verstrekt onder de NHG garantie
 • De maximale starterslening is 20% van de verwervingskosten tot maximaal €40.000.
 • De gemeente wijst een aanvraag voor een starterslening af als het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren, ook als u aan alle voorwaarden, zoals in de verordening omschreven, voldoet.

Hoe werkt de Starterslening?

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en het bedrag dat u zelf kunt lenen bij de bank. De hoogte van de lening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar
 • De looptijd is maximaal 30 jaar
 • De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar betaalt u dit wel als uw inkomen voldoende is. Is uw inkomen niet voldoende dan kunt u een hertoets aanvragen bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)
 • De starterslening bestaat uit een annuïtair deel én een leningsdeel dat oploopt (combinatielening).
 • De lening kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden

Kosten

Aanvragen: gratis.

Afsluiten: u betaalt afsluitkosten. Bekijk hiervoor het kostenoverzicht van de SVn.

Aanvragen

Werkwijze

 • U vraagt de starterslening online aan
 • Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de starterslening bij de SVn aanvragen.
 • U moet de lening binnen 8 weken aanvragen anders is de toewijzingsbrief niet meer geldig
 • SVn controleert uw financiële situatie en stelt de hoogte van de starterslening vast. De hoogte van de starterslening kan dus ook lager zijn dan door u gewenst. Het is daarom verstandig in uw koopcontract een voorbehoud van financiering op te laten nemen. 

Benodigde documenten 

 • Door beide partijen ondertekend (voorlopig) koop/aanneemovereenkomst
 • Uw huurcontract (indien van toepassing)

Online aanvragen