Statushouders en uw bedrijf: wat zijn de mogelijkheden?

Geplaatst: 1-2-2021

Elke gemeente in Nederland vangt vluchtelingen op die een verblijfsstatus hebben gekregen, de zogenaamde statushouders. De gemeente Moerdijk en het Werkplein Hart van West-Brabant begeleiden deze statushouders zo goed mogelijk om hun plek te vinden in de samenleving én om mee te doen. Het liefst via betaald werk natuurlijk. Op dit moment zijn statushouders nog zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Omdat dit voor niet iedereen goed te overzien is, en het wenselijk is dat de inburgering beter aansluit bij wat nodig is om zelfredzaam te zijn, worden gemeenten vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering (de Wet inburgering). 

Dat betekent dat de De6 gemeenten (waaronder Moerdijk) zélf de leerroutes voor inburgering gaan aanbieden. De eisen aan het taalniveau gaan daarbij omhoog, én er wordt een koppeling gemaakt tussen het leren van de taal, en de route naar werk. Dat betekent onder meer dat – na het aanleren van een basisniveau Nederlands – het de bedoeling is dat statushouders aan de slag gaan. Soms via een leer-werktraject, soms door vrijwilligerswerk en bij voorkeur in betaald werk. Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat dit voor de gemeenten uitvoeren. Daarbij wordt ook gekeken naar bedrijven in de regio die met statushouders willen werken. 

Heeft u een bedrijf en zoekt u werknemers? Denk dan ook eens aan statushouders. Zij staan vaak te popelen om aan de slag te gaan! Voor meer informatie over de mogelijkheden onder de nieuwe wet kunt u contact opnemen met gemeente Moerdijk. Ook als u nu mogelijkheden ziet om één of meerdere statushouders te betrekken bij uw bedrijf wordt u van harte uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Taal op de werkvloer

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw medewerkers goed functioneren én dat zij goed in hun vel zitten. Dat is goed voor hen, maar ook voor uw bedrijf. Goed kunnen communiceren en instructies begrijpen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eén op de 9 Nederlands heeft moeite met lezen, schrijven of computergebruik. Van hen heeft 57% een baan. In Noord-Brabant gaat het om ongeveer 97.000 werkenden. Grote kans dus dat ook ú medewerkers heeft die een lage taalvaardigheid hebben. Lees hier meer over in de blog: Taal op de werkvloer