Succesvolle aanbesteding werkzaamheden Haven Zevenbergen

Geplaatst: 21-12-2017

Bewoners en ondernemers hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. Twee partijen hebben zich ingeschreven op de aanbesteding voor het heropenen van de Roode Vaart en het herinrichten van de Markt in het centrum van Zevenbergen. Na beoordeling blijft er één partij over.

Het bestuurlijk overleg van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk (de zogeheten SOK-partners) heeft besloten om het werk te gunnen aan bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik. Deze combinatie gaat volgend jaar in het centrum aan de slag.

Goed nieuws

De SOK-partners zijn verheugd dat 2017 kan worden afgesloten met dit positieve nieuws. De aanbestedingsprocedure vergde meer tijd dan verwacht. Het geduld en begrip van de inwoners en ondernemers werd flink op de proef gesteld; tijdens de aanbesteding kon er geen informatie over de procedure gedeeld worden. Uiteindelijk heeft het vasthouden aan een kwalitatieve aanbesteding, binnen de financiële marges, zijn vruchten afgeworpen.

Procedure

De gunning van het werk aan de werkcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik is nu nog voorlopig; door de bij inschrijving betrokken aannemers kan bezwaar worden gemaakt tegen de gunning. Bij geen bezwaar wordt op 29 januari 2018 de gunning definitief. Daarna zal de aannemer meer informatie geven over de start en planning van het werk. Vooruitlopend op de feitelijke start van de aannemer, starten in de tweede week van januari 2018 de voorbereidende nutswerkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke evenementen, zoals de viering van Carnaval en Koningsdag.

Vertrouwen

De Moerdijkse wethouders Jaap Kamp en Thomas Zwiers reageren namens de SOK-partners tevreden op de inschrijving. “Deze bouwcombinatie heeft een kwalitatief sterke bieding gedaan tegen een scherpe prijs én met groot gevoel voor communicatie met bewoners en ondernemers. We gaan nu met veel vertrouwen de nieuwe fase in van deze belangrijke ontwikkeling voor de regio. Wanneer de aannemer rond de zomer van 2018 aan de slag gaat, wordt stapje voor stapje de verandering van het centrum zichtbaar.”

Herstel stadsgezicht en extra zoet water

Gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland en waterschap Brabantse Delta hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het verbinden van Roode Vaart Noord en de Roode Vaart Zuid door het stadscentrum van Zevenbergen. Naast het terugbrengen van de haven maakt ook het realiseren van een extra zoetwateraanvoer deel uit van dit project. Vanuit het Hollandsch Diep stroomt straks water via de Roode Vaart Noord door Zevenbergen naar het omliggende poldergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie.