Toegangspas vesting Willemstad

 • U kunt een ontheffing aanvragen;
 • De vesting is op zondag van 13:00 tot 17:00 niet toegankelijk voor auto’s en motoren;

Aanvragen

Online

Ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen:

Extra toegangspas voor motorvoertuigen:

PDF-formulier / per post

U kunt een ontheffing of extra toegangspas ook aanvragen door een ingevuld aanvraagformulier naar ons toe te sturen per post of e-mail. De formulieren kunt u downloaden op de pagina: Aanvragen per post.

Toegangspas kwijt / verloren?

Bent u uw toegangspas kwijt? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online melden:

Voorwaarden

De vesting is afgesloten op:

 • Zondag tussen 13.00 en 17.00 uur, tijdens het seizoen van 1 april tot 1 november.

Voorwaarden particulieren voor het aanvragen van de ontheffing

 • U bent bewoner binnen de vesting;
 • U bent houder van een gehandicaptenparkeerkaart en woonachtig binnen de gemeente Moerdijk;
 • U bent houder van een vaste ligplaats in de jachthaven Willemstad.

Voorwaarden bedrijven voor het aanvragen van de ontheffing

 • Het bedrijf is gevestigd binnen de vesting;
 • Het bedrijf/instelling motorvoertuigen in het bezit heeft ten behoeve van beheer en onderhoudswerkzaamheden in de vesting (ingerichte servicewagens, noodzakelijk voor werkzaamheden in de vesting);
 • U een taxibedrijf heeft;
 • U valt onder nooddiensten, handhaving en toezicht.

Extra toegangspas aanvragen is mogelijk voor:

 • Bewoner binnen de vestiging en in het bezit van een ontheffing;
 • Bedrijf en in het bezit van een ontheffing.

Inlevering toegangspas

De toegangspas levert u in zodra u er geen recht meer op heeft. De inname wordt geregistreerd, zodat de toegangspas niet meer kan worden gebruikt. Als u de toegangspas niet kan inleveren, vult u bij de gemeente een verklaring van vermissing in.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.