Toeristisch Fonds Moerdijk gaat door!

Geplaatst: 27-9-2020

Het Toeristisch Fonds Moerdijk is weer klaar om initiatieven te ondersteunen! Na een evaluatie in 2019 is besloten het roer binnen het Toeristisch Fonds om te gooien. Een aanjager gaat het team versterken en initiatiefnemers helpen ideeën aan te dragen en makkelijker uit te voeren.

Het Toeristisch Fonds Moerdijk is sinds 2016 actief en stimuleert ondernemers om ideeën, activiteiten en projecten uit te werken die structureel kunnen bijdragen aan het versterken van toeristisch product Moerdijk. Ondernemers kunnen hiervoor (gedeeltelijke) financiering aanvragen. 

Op donderdag 10 september is een vernieuwde overeenkomst tussen het Toeristisch Fonds en de gemeente ondertekend. Dat betekent dat het fonds er ook de komende drie jaar weer is om initiatieven financieel te steunen. Vanaf oktober deelt het fonds meer informatie over de nieuwe manier van werken en het aangepaste toetsingskader voor ingediende initiatieven. 

Meer weten over het Toeristisch Fonds Moerdijk, de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen en hoe u een financiële bijdrage kunt aanvragen? Of Heeft u een goed idee om het toeristisch product Moerdijk te versterken? Neem dan contact op. Kijk hiervoor op moerdijk.nl/Toeristisch-Fonds-Moerdijk