Kan ik een algemeen graf nog omzetten naar een particulier graf?

Nee, als de begraving heeft plaats gevonden is dit niet meer mogelijk. U kunt wel na 20 jaar de stoffelijke resten uit een algemeen graf laten opgraven, voor herbegraving in een nieuw particulier graf op de begraafplaats of elders of voor crematie. De kosten voor de opgraving en eventuele herbegraving zijn voor rekening van de rechthebbende.

Na herbegraving van de stoffelijke resten op een gemeentelijke begraafplaats van Moerdijk, ontvangt u een nieuwe grafakte. De kosten voor de huur en het onderhoudsrecht (beide voor 20 jaar) worden bij de rechthebbende in rekening gebracht.