Wat doen klimaatburgemeesters?

Zij zetten zich vrijwillig in voor een beter klimaat in de omgeving waar zij wonen, zijn voorbeelden voor anderen en inspireren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten of meer energie te besparen.

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van een kledingruilbeurs of door te laten zien hoe je duurzamer kan leven of het organiseren van een opruimactie voor zwerfafval. Van kleine, persoonlijke veranderingen tot grotere bewegingen met maatschappelijke impact. Alles is mogelijk.

De Klimaatburgemeesters in Moerdijk hebben zich verenigd en worden hierbij ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De klimaatburgemeesters zijn de verbinding naar zowel mede-inwoners, als bedrijven en andere organisaties die bij kunnen dragen. Ze geven een gezicht en stem aan wat er leeft in de maatschappij en waar verandering mogelijk is en laten op een positieve en enthousiasmerende manier zien hoe je dat zelf kunt doen.

Meer informatie of zelf klimaatburgemeester worden? Bekijk de website van de Nationale Klimaatweek.