Aanbesteding werk Haven Zevenbergen vanaf november

Geplaatst: 19-7-2017

Het deelproject Haven en Markt, onderdeel van de Centrumontwikkeling Zevenbergen, is in volle voorbereiding. Op dit moment loopt de Europese aanbestedingsprocedure om de aannemer voor het werk te selecteren. Deze aanbesteding wordt verlengd tot november dit jaar.

Samen met verschillende overheden is een programma van eisen voor deze Europese aanbesteding opgesteld. De terugkeer van het water in Zevenbergen wordt geheel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta; kortweg de SOK-partners. De gemeente Moerdijk neemt een deel van de investeringen op zich, in de vorm van de herinrichting van de aangrenzende openbare ruimtes op de haven en de Markt en het oplossen van het parkeervraagstuk.

Verlenging

In goed overleg met de SOK-partners is besloten om de aanbesteding voor het werk aan de Haven Roode Vaart te verlengen tot november dit jaar. Omdat wij met zorgvuldigheid de stappen binnen deze procedure willen doorlopen, is er meer tijd nodig. De verwachting is dat hierdoor in november 2017 de aanbesteding naar tevredenheid van alle partijen kan worden afgesloten. In deze fase van de aanbesteding is het van groot belang om vertrouwelijk om te gaan met gedetailleerde informatie over het werk. Vandaar dat we op dit moment nog geen verdere inhoudelijke mededelingen doen.

Vervolg

Na bekendmaking van de aannemer in november, zal het bouwteam samen met de aannemer enige tijd nodig hebben om het project in technische zin uitvoeringsgereed te maken (de engineeringsfase). Hierna kan gestart worden met de uitvoerende werkzaamheden. De verlenging van de aanbesteding betekent in ieder geval dat de start van de werkzaamheden richting het voorjaar van 2018 gaat.