Aanpak verkeersveiligheid kruising Huizersdijk-Zuidrand gestart

Geplaatst: 3-9-2019

Vandaag beginnen de eerste zichtbare werkzaamheden op de kruising Huizersdijk-Zuidrand in Zevenbergen. Deze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van afzettingen en borden (max. 30 km/uur) en het verwijderen van bebording, straatmeubilair en groenvoorzieningen inclusief twee bomen. 

Omleidingsroute

Na de werkzaamheden worden op een andere locatie aan de Huizersdijk twee bomen terug geplant. Hierna starten de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. De Huizersdijk richting Standdaarbuiten wordt op donderdag 5 en vrijdag 6 september afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld.

Vervolgens wordt op maandag 9 en dinsdag 10 september de Zuidrand afgesloten tussen de Huizersdijk en de Melassestraat. Het doorgaand verkeer van en naar Standdaarbuiten kan dan gebruik maken van de Huizersdijk naar de Kristallaan bij het BP benzinestation. Fietsers en voetgangers kunnen van de rijbaan gebruik blijven maken maar kunnen wel overlast ondervinden.

Nieuwe inrichting kruising

De kruising Zuidrand-Huizersdijk wordt op dit moment als verkeersonveilig ervaren. Dit komt door de verschillende typen wegverharding en onlogische aansluiting van de vier wegen. Hierdoor is het voor het aankomend verkeer onduidelijk hoe de voorrangssituatie is. Met de nieuwe inrichting wordt de gehele kruising opnieuw geasfalteerd en krijgt het verkeer van en naar Bosselaar-Zuid voorrang op het verkeer van en naar Standdaarbuiten.

Verlichting en zebrapaden

Naast een nieuwe verkeerstechnische inrichting van de kruising vervangen we ook de verlichting en komt er een tweetal zebrapaden. Verder wordt er naast de kruising een te waterlaatplaats aangelegd voor een maaiboot van het waterschap Brabantse Delta. Een maaiboot is een kleine boot die gebruikt wordt bij het onderhoud van watergangen (zoals beken en sloten) als er niet vanaf de wal met machines kan worden gewerkt.

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met onze omgevingsmanager Arend Ens via telefoonnummer 06 5766 9047 of e-mail arend.ens@atabnl.com. Verder informatie over het project vindt u ook op de projectpagina Kruising Huizersdijk. www.moerdijk.nl/kruising-huizersdijk.