Centrumvisie Klundert: wat is de stand van zaken?

Geplaatst: 24-2-2016

Klundert heeft een prachtig en veelzijdig centrum. Hoe zorgen we dat dit gebied ook in de toekomst kan voldoen aan de eisen die we eraan stellen? Sinds 2014 werken het College van B&W en de gemeenteraad van Moerdijk in nauw overleg met ondernemersvereniging KOK en stadstafel Klundert aan een definitieve centrumvisie voor Klundert. Het doel: een levendig en karakteristiek centrum.

Aanbevelingen

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de Centrumvisie Klundert, dat is het plan waarin beschreven staat hoe het (winkel)centrum van Klundert er in de toekomst moet uitzien. In dat plan staan verschillende aanbevelingen. De belangrijkste: zorg voor een compact centrumgebied, dat bestaat uit de Westerstraat, Voorstraat, Zevenbergsepoort en de Molenstraat. Verder is een soepele verkeerssituatie belangrijk, maar ook voldoende winkelaanbod en goede parkeergelegenheid. Ook zou projectontwikkeling op de Bult van Pars mogelijk moeten worden gemaakt.

Volgende stappen

De aanbevelingen worden in 2016 op haalbaarheid onderzocht. Maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zoals parkeermogelijkheden, worden in samenspraak met de belanghebbenden zoals KOK en stadstafel Klundert uitgevoerd. Het onderzoek naar de meest wenselijke en haalbare vestigingsplaats van bijvoorbeeld een of meerdere supermarkten zal wat meer tijd kosten. De positie van de Bult van Pars wordt in de onderzoeken ook meegenomen. Wordt dus dit jaar vervolgd.

Gebiedsplannen

Centrumvisie Klundert maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Klundert. Sinds 2012 worden gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie, Bernardus Wonen, Brabantse Waard en Groenhuysen), inwoners en bedrijven. Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag hiervoor. De eerste acht plannen in de gemeente Moerdijk zijn inmiddels afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.