College ontwikkelt plan voor woningbouw in Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 5-4-2017

Als het aan het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders ligt, komen er op de voormalige voetbalvelden aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek tien tot maximaal 25 woningen. Op deze manier wil het college voorzien in de woningbouwbehoefte op lange termijn in Zevenbergschen Hoek. In een plan van aanpak zijn de kaders van het haalbaarheidsonderzoek vastgelegd.

De bedoelde locatie was eerder de thuisbasis van voetbalvereniging DHV. Die is echter verhuisd naar de Bloemendaalse Zeedijk. Een deel van de vrijgekomen voetbalvelden is  onderdeel gaan uitmaken van de inpassingszone die bij de HSL hoort. Het andere deel wil het college benutten om er woningen te bouwen. In het bestemmingsplan van het gebied uit 2011 is al een aantal randvoorwaarden vastgelegd, waaronder het realiseren van tien tot 25 grondgebonden woningen.

De direct omwonenden van het gebied zullen binnenkort ingelicht worden over het plan van aanpak en gevraagd worden om mee te denken.

Bedoeling is om het project eind 2018 tot concreet plan te hebben uitgewerkt. Dat moet dan ook het moment zijn dat de verkoop van de grond kan starten.