College wil verder met bouwproject Fijnaart-West

Geplaatst: 17-5-2017

Het College van B&W vraagt de gemeenteraad een krediet van 125.000 meer euro voor het verder voorbereiden van het plan Fijnaart-West, gelegen tussen de Westkreekweg en de Molenstraat. Deze locatie moet straks plaats bieden aan een woonwijk voor 100 á 120 huishoudens. Met dit bouwproject wil het college tegemoet komen aan de groeiende vraag in Fijnaart naar nieuwe woningen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek, dat eerder in opdracht van de raad werd uitgevoerd, blijkt dat woningbouw op deze locatie mogelijk is. De bedoeling is om er straks flexibel te gaan verkavelen, zodat er ruimte is voor twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en rijwoningen. “Op deze manier kunnen we vraaggericht werken”, zegt wethouder Jaap Kamp. “We kunnen zo voorzien in de behoefte van een zo breed mogelijke doelgroep en steeds inspelen op de actuele vraag.”

Waterproblematiek verkleinen

Bijkomend voordeel is dat in de plannen veel ruimte is gereserveerd voor waterretentie. Zo’n retentiegebied is een gedeelte waar water bij hevige regenval geborgd  kan worden. Aanleg van een aantal van deze gebieden kan de waterproblematiek verkleinen, waarmee Fijnaart al een tijd te maken heeft.

Go

Met een ‘go’ van de gemeenteraad kan het college de plannen verder uitwerken en de bestemmingsplanprocedure opstarten. Wanneer alles volgens planning verloopt dan wordt in 2019 gestart met het bouwrijp maken van de grond. In de loop van dat jaar kunnen de eerste bouwers dan aan de slag.