College wil verder met onderzoek realisatie multifunctionele accommodatie Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 30-10-2018

Burgemeester en wethouders van Moerdijk gaan onderzoeken of het haalbaar is om in Zevenbergschen Hoek een multifunctionele accommodatie te bouwen op de plek waar nu schoolgebouw De Hoeksteen staat. Zij vraagt de gemeenraad daarom om de ontwikkelrichting en – locatie vast te stellen en toestemming om verder te onderzoeken wat de stedenbouwkundige en financiële mogelijkheden zijn. Het multifunctioneel gebouw moet straks plaats bieden aan onder andere de school, kinderopvang, gemeenschapshuis en Huis van de Wijk.

Het huidige schoolgebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie is een optie, maar geen structurele oplossing voor de lange termijn, legt wethouder Eef Schoneveld uit. “Dat zou gewoon doorschuiven van het probleem zijn. Nieuwbouw biedt veel meer mogelijkheden voor minimaal de komende 40 jaar.”

“Soort ontmoetingsplaats”

Belangrijk bijkomend voordeel van een nieuw gebouw is dat het geschikt is voor meerdere gebruikers en functies. Het kan de leefbaarheid in het dorp een extra boost geven. “Een ontmoetingsplaats voor alle inwoners”,  verduidelijkt Schoneveld. “En zo kunnen we ook zorgen dat belangrijke voorzieningen in Zevenbergschen Hoek ook in de toekomst op peil blijven.”  

Dorpstafel en informatieavond

Het project is vorige maand besproken aan de dorpstafel van Zevenbergschen Hoek, waar het op steun kon rekenen. Ook tijdens een informatieavond voor inwoners waren de reacties hoofdzakelijk positief.

Vervolg

De locatiestudie met ontwikkelrichting en -locatie komt in december voor vaststelling in de gemeenteraad. De periode na vaststelling wordt gebruikt om het haalbaarheidsonderzoek verder in te vullen en af te ronden. Het streven is om in het laatste kwartaal van 2019 de locatieontwikkelingsovereenkomst met de samenwerkingspartners af te sluiten.