En de naam voor de nieuwe begraafplaats is … Noordtoren!

Geplaatst: 5-12-2018

Op weg naar de nieuwe begraafplaats in Zevenbergen kan een belangrijke mijlpaal worden afgestreept: ze heeft een naam! In overleg met de heemkundekringen van Zevenbergen ‘Willem van Strijen’ en Klundert ‘Die Overdraghe’ en het regionaal archief is gekozen voor ‘Noordtoren’. Deze naam verwijst naar de oude Noordpolder en Noordtorenpolder. De nieuwe begraafplaats ligt op het grondgebied van deze twee polders.

“Het is een mooie manier om onze geschiedenis te eren”, vindt wethouder Thomas Zwiers. “De komende maanden gaan we zorgen dat de laatste werkzaamheden worden afgerond, zodat we volgend jaar een prachtige begraafplaats hebben, met voldoende capaciteit en goede faciliteiten voor de komende decennia.”

Volgens planning

De aanleg van de nieuwe begraafplaats aan de Klundertseweg verloopt tot nu toe volgens planning en bevindt zich inmiddels in een ver gevorderd stadium. De bloembollen zijn aangeplant, de bomen, heesters en vaste planten staan er over twee tot drie weken in. De vijverrand is dan eveneens afgewerkt met natuursteen. De twee urnenzuilen zijn inmiddels geplaatst en er wordt volop gewerkt aan het aanbrengen van de bestrating. Nadat alle beplanting is aangebracht, wordt het gras ingezaaid. De exacte werkzaamheden kunnen per week nog iets vertragen, vanwege de weersomstandigheden. Verwachting is dat begraafplaats Noordtoren in ieder geval begin 2019 in gebruik kan worden genomen. 

Omvangrijk project

De aanleg van de begraafplaats is een omvangrijk project. Noodzakelijk, want de twee bestaande algemene begraafplaatsen in de gemeente Moerdijk (in Zevenbergen en Klundert) hebben niet genoeg ruimte voor toekomstige graven. Daarom werd besloten om in Zevenbergen een nieuwe begraafplaats aan te leggen van zo'n 4 hectare en binnen de contouren van de bestaande begraafplaats in Klundert extra ruimte te creëren. In 2017 is door een slimme herinrichting van de entree van de begraafplaats in Klundert ruimte gevonden voor zo’n 30 - 35 graven. Verder kunnen er nog circa 75 plaatsen worden aangelegd door het verwijderen van de oude muurtjes met gedenkstenen en graftombes van graven die terug gegeven zijn door rechthebbenden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de eerste twee kwartalen van 2019. Zo moet er in Moerdijk tot zeker 2040 voldoende ruimte beschikbaar zijn op deze algemene begraafplaatsen.