Gemeente Moerdijk schiet geld voor landschapsplan Oud Dintel voor

Geplaatst: 7-12-2016

Op 5 november 2016 werd het windpark ‘Oud Dintel’ officieel geopend. Hiermee is het project nog niet afgerond, want er moet nog worden gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing, zoals was afgesproken met de buurtbewoners.

Samen met de buurtbewoners, het Brabants Landschap, de provincie Noord Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk is hiervoor een plan gemaakt. Gezamenlijk dragen zij de totale kosten van het plan. De uitvoering van het landschapsplan kost in totaal € 1.126.000.

Volgens afspraak draagt de ontwikkelaar van het windpark € 326.000 af aan de gemeente Moerdijk, die dit geld gebruikt als bijdrage aan de uitvoering van het landschapsplan. Dit bedrag komt echter pas over vijf jaar beschikbaar. Dat vindt het college van Moerdijk te lang duren voor de buurtbewoners. Daarom wordt de Gemeenteraad voorgesteld om dit bedrag voor te schieten. Hierdoor kan de uitvoering sneller van start gaan.