Gemeente Moerdijk start op korte termijn met saneren grond Bult van Pars

Geplaatst: 9-11-2018

Een flinke stap dichter bij de nieuwe bestemming van de Bult van Pars in Klundert. De gemeente Moerdijk heeft aannemer A. Van Casteren Tilburg geselecteerd die aan de slag gaat met het saneren van de grond. Planning is dat voor het einde van dit jaar het aanwezige asbest verwijderd is. Behalve de saneringsaannemer is inmiddels ook een overeenkomst gesloten met deskundigen op het gebied van milieukundige- en archeologische begeleiding. Die zorgen straks dat de werkzaamheden volgens de regels verlopen.

Om het moment te markeren en te vieren kunnen inwoners op 22 november samen met wethouder Thomas Zwiers, de aannemer, leden van de projectgroep en de heemkundekring het glas heffen op de start van de volgende fase. “Ik ben blij dat de nieuwe toekomst van de Bult van Pars steeds dichterbij komt”, vertelt Thomas Zwiers. “Het saneren van de grond is belangrijk om straks echt aan de slag te kunnen met de het verder ontwikkelen van het terrein.”  

Saneren olie

Als voorbereiding op de werkzaamheden start de aannemer eind november met het verwijderen van de verharding. Daarna worden de bomen gekapt en wordt de bouwplaats aangelegd. In de tweede week van december starten dan de graafwerkzaamheden. Na het verwijderen van het asbest volgt begin volgend jaar de sanering van de met olie verontreinigde grond.

Definitieve bestemming

De gemeente Moerdijk is als eigenaar van de grond waarop de Bult van Pars zich bevindt verantwoordelijk voor de sanering. Medio 2019 wordt bepaald wat de bestemming wordt van de Bult van Pars en hoe deze wordt ingevuld. Dat doet de gemeente in nauw overleg met omwonenden, de stadstafel Klundert, de heemkundekring en ondernemersvereniging KOK. Op dit moment wordt de ontwikkelscenario ‘wonen op maaiveld’ met de bouw van appartementen of grondgebonden woningen verder uitgewerkt. Er wordt na de bestemmingswijziging een marktpartij gezocht die het terrein verder gaat ontwikkelen.