Informatiebijeenkomsten Driehoefijzersstraat-Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 17-11-2016

De inwoners van Zevenbergschen Hoek worden uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten over de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat op maandag 12 december 2016. De bijeenkomsten zijn ’s middags van 15.30 tot 17.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur in de Zevensprong aan de Olavstraat 29 in Zevenbergschen Hoek. Deze herinrichting is onderdeel van een aantal maatregelen die de gemeente samen met de inwoners van Zevenbergschen Hoek heeft opgesteld om de leefbaarheid te verbeteren.

Herinrichting

Over de plannen voor de tweede fase, het herinrichten van de doorgaande route Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat informeren we de inwoners op 12 december. Uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd. 

Na het uitwerken van de ontwerpen, een akkoord van de gemeenteraad en de aanbesteding zullen de werkzaamheden starten. Dat zal naar verwachting direct na de zomer van 2017 zijn.

Het sluipverkeer van en naar de Rijksweg A16 minimaliseren we op de route door het dorp heen (de route Driehoefijzersstraat – Hoofdstraat) en stimuleren we via de heringerichte route Hoge Zeedijk – Bloemendaalse Zeedijk. Verder hebben we door herinrichting de wegen van en naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via De Vlijt veiliger gemaakt.

In de eerste fase zijn op de Hoge Zeedijk - Bloemendaalse Zeedijk (route 1) en De Vlijt (route 2) inmiddels verkeersmaatregelen getroffen.

Moerdijk MeerMogelijk

De leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. In juli 2009 tekenden Rijk, provincie en gemeente een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl.