Onderzoek naar mogelijke explosieven Haventracé Zevenbergen

Geplaatst: 17-3-2017

In de Tweede Wereldoorlog is Zevenbergen tot twee keer toe zwaar gebombardeerd. Het is mogelijk dat in en rond het tracé van de voormalige haven nog niet gesprongen explosieven liggen. Maandag 20 maart start er een grondig bodemonderzoek om eventuele explosieve te lokaliseren.

Ter voorbereiding op de realisatie van de haven in het centrum, wil de gemeente in beeld hebben of er nog explosieven aanwezig in de ondergrond zijn. Om die reden heeft vorig jaar januari een proefdetectie onderzoek plaatsgevonden. Aan de hand van dit vooronderzoek, een uitgebreid risico-onderzoek én historisch onderzoek, vindt er nu een volledig onderzoek plaats naar de explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Naast de gemeente zijn twee andere partijen betrokken bij het opsporen van mogelijke explosieven, namelijk Expload en REASeuro.

Gefaseerd onderzoek

Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven vindt gefaseerd plaats en duurt naar verwachting vier weken. De gehele haven, daar waar het water straks komt, wordt zorgvuldig onderzocht. Dit is vanaf de Provinciale weg, tot aan het begin van de winkelstraat. In fases worden de parkeervakken afgezet en de grond wordt met verschillende machines onderzocht. Alle omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd met een bewonersbrief en een informatiebijeenkomst. De rijbanen voor auto’s, fietsers en voetgangers blijven tijdens het onderzoek toegankelijk. Ook de weekmarkt op donderdag behoudt zijn vaste plek.

Tot op de bodem uitzoeken

De onderzoekers hebben op basis van historische bronnen in kaart gebracht waar in Zevenbergen bommen zijn terecht gekomen, om welke types het gaat en wat de verwachte inslagdieptes daarvan zijn. De onderzoekers concluderen dat het waarschijnlijk is dat er op en rond de haven nog niet-ontplofte explosieven aanwezig zijn. In de gedempte haven bevinden zich sowieso geen explosieven, omdat de grond pas in 1970 is gestort. Wel kan het zijn dat er in de bodem onder de oude haven bommen zijn ingeslagen. Omdat het voor het werk aan de heropende haven op sommige plaatsen nodig is om dieper te graven dan de oorspronkelijke bodem – bijvoorbeeld waar damwanden moeten worden geplaatst – kan het zijn dat de werkzaamheden in zogenaamd ‘verdacht gebied’ plaatsvinden. Op die plekken zijn mogelijk extra maatregelen nodig -tijdens of voorafgaand- aan het werk aan de haven om eventueel aanwezige explosieven onschadelijk te maken.

Zorgvuldige aanpak

Aan de hand van een geavanceerd detectiesysteem worden kleine gerichte boringen verricht.  Met deze zogeheten sonderingen kan een gedetailleerd beeld verkregen worden van het hele werkterrein op het haventracé tot een diepte van zo’n 15 meter (de diepte die maximaal bereikt wordt bij het plaatsen van de damwanden).  Op basis van de hoeveelheid en de locatie van de eventuele explosieven wordt vervolgens bepaald wat de beste werkwijze is om deze te verwijderen. Vanzelfsprekend zal ook de ruiming uiterst zorgvuldig gebeuren.