Ontwikkeling onbemand tankstation aan de Markweg in Standdaarbuiten

Geplaatst: 18-5-2017

Op 30 mei 2017 bespreekt de raadscommissie Fysieke Infrastructuur in haar vergadering de ontwikkeling van een onbemand tankstation aan de Markweg in Standdaarbuiten. Het plan is om dit tankstation bovenop het talud, nabij de zuidelijke afrit van de A17, te plaatsen.

Haalbaarheid

De aflopen tijd is de haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht op ruimtelijk, maatschappelijk en financieel gebied. De uitkomsten hiervan zijn overwegend positief, maar uitzicht op de locatie vanuit de woonwijk blijft een belangrijk punt voor bewoners. De commissievergadering is openbaar en start om 19:30 uur in het gemeentehuis. De te bespreken stukken vindt u op: https://moerdijk.raadsinformatie.nl. Mocht u in deze vergadering iets tegen de commissie willen zeggen over het tankstation, dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via: griffie@moerdijk.nl of telefonisch via 0168-373 428. Wanneer de raadscommissie instemt met de haalbaarheid, dan neemt de volledige gemeenteraad op 22 juni een definitief besluit.

Planologische procedure omgevingsvergunning

Om het onbemande tankstation planologisch mogelijk te maken heeft ontwikkelaar, Sakko Commercial B.V., in december 2016  een omgevingsvergunning ‘uitgebreide procedure’ ingediend. Met deze uitgebreide procedure wordt de bouwvergunning aangevraagd en het bestemmingsplan aangepast. Deze procedure wordt aangehouden tot het moment dat de gemeenteraad een besluit neemt over de haalbaarheid. Wanneer de gemeenteraad instemt met de haalbaarheid van het project, dan wordt de procedure omgevingsvergunning vervolgd. De eerste stap in de procedure is het ter inzage leggen van de ontwerpvergunning. Hierop is het mogelijk om te reageren. Nadat de vergunning definitief is, waarschijnlijk eind 2017, kan de ontwikkelaar beginnen met bouwen.
Nadere informatie over het project en contactgegevens is te vinden op www.moerdijk.nl/projecten.