Platanen Zevenbergschen Hoek verhuizen naar zuidelijke entree en nieuw ingerichte Hoofdstraat

Geplaatst: 10-2-2018

Zevenentwintig platanen die nu nog in de middenberm aan de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek staan, krijgen in de week van 19 februari een nieuwe plek. Negentien exemplaren verhuizen naar de zuidelijke entree van het dorp, de overige acht krijgen eerst een tijdelijke plaats op het grasveld naast Hoofdstraat 88 en straks een definitieve plaats in de nieuw ingerichte Hoofdstraat wanneer deze klaar is.

Het verplanten van de bomen is de voorbode van de echte werkzaamheden die in het kader van de herinrichting van het gebied Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat zijn gepland.

“Bomen een tweede kans”

“Het verplanten van deze bomen past in beleid van Moerdijk om waar mogelijk duurzaam te werken en bomen een tweede kans te geven”, legt wethouder Jaap Kamp uit. “Hetzelfde hebben we eerder in onze gemeente bijvoorbeeld ook gedaan in Zevenbergen. Een aantal bomen moest daar weg uit het centrum en dus hebben we ze verplaatst naar elders. Bijkomend voordeel van deze actie is dat we straks in de nieuw ingerichte Hoofdstraat meteen volwassen platanen hebben in plaats van jonge exemplaren.”

Leefbaarheidsimpuls

De doorgaande route Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat wordt straks anders ingericht om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. In overleg met inwoners is in het ontwerp gekozen voor extra bomen en vaste planten borders die samen met de andere aanpassingen moeten zorgen dat het verkeer wordt afgeremd en sluipverkeer wordt ontmoedigd. Tegelijk met deze werkzaamheden wordt straks de gasleiding door Enexis verlegd, de waterleiding door Brabant Water gesaneerd en vervangt de gemeente de riolering. In totaal zullen alle werkzaamheden ongeveer een jaar duren.

Moerdijk MeerMogelijk

De leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en leefomgeving in Moerdijk-oost. In juli 2009 tekenden Rijk, provincie en gemeente een bestuursovereenkomst om deze plannen te realiseren. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl.